Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Welkom

Welkom

Van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente te Leidschendam.

  Bekijk ook onze Facebook pagina
Voor dringende zaken (overlijden/ziekenhuisopname) is ons pastorale telefoonnummer altijd bereikbaar: 070 - 327 84 13.

 
Startzondag 23 september

Startzondag 23 september

De Startdienst zal in het teken staan van het 5 jarig bestaan van ons nieuwe Liedboek. Er zal dan ook veel gezongen worden!

We vragen van u of u aan ons wilt doorgeven welk lied er te weinig wordt gezongen, en waarom dit lied u zo aanspreekt. Dit kan via het intekenformulier.


 

 
Afscheid ds. Willemijn van Dijk

Afscheid ds. Willemijn van Dijk

Na een periode van ruim vijf jaar neemt ds. Willemijn van Dijk in het weekend van 25/26 augustus afscheid van onze gemeente. Hieronder leest u alles over de activiteiten in dat weekend en de cadeaus.

Op zaterdag 25 augustus is het afscheidsfeest van Willemijn (en Stefan en Babet) in de Dorpskerk. U bent tussen 15.00 uur en 20.00 uur van harte welkom. Het programma bestaat uit blokken van een half uur dus u kunt komen en gaan wanneer u wilt.

Op zondag 26 augustus is de afscheidsdienst in de Kruisheuvelkerk. Aanvang 10.00 uur.
Na afloop van de kerkdienst is er voor iedereen gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Willemijn, Stefan en Babet en hen het beste voor de toekomst te wensen.

Cadeau voor Willemijn
Bij een afscheid horen speeches, tranen, gelukwensen maar ook een cadeau!
Wilt u een financiële bijdrage doen, stort dit dan op NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG Leidschendam onder vermelding van “afscheid Willemijn”.
 
Persoonlijke boodschap
Wilt u Willemijn nog een blijvende persoonlijke boodschap meegeven maak dan een A4 en lever dit in bij één van de kerken of bij de leden van de feestcommissie.
 
 Meer informatie zie bijlage.

 
22 juli 2018, bevestiging nieuwe scriba Vlietwijk in de Dorpskerk

22 juli 2018, bevestiging nieuwe scriba Vlietwijk in de Dorpskerk

In de dienst van 22 juli werd Magda Wetstein bevestigd als nieuwe scriba van Vlietwijk.
Ze volgt Wilma Bemer op, die deze functie jarenlang vervulde. Dominee Willemijn legde Magda de handen op en ook als gemeente zeiden we ja. Uit de kindernevendienst kwam er nog een bloemengroet voor de nieuwe ouderling/scriba.
In de Bijbel lazen we dat het goed is om soms een eenzame plaats op te zoeken, waar je bij kunt tanken, geestelijk voedsel tot je kunt nemen. Dat is voor ons allemaal belangrijk en ook voor een drukke scriba.

Bekijk de foto's

 
ZWO updates

ZWO updates

De ZWO pagina is ge-update met het nieuwe jaarverslag, met het resultaat van het 40dagentijd project 'Agbesia' en met het collectedoel van de collecte op 12 augustus.
Het lezen waard!

 
8 juli 2018, Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

8 juli 2018, Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

Stralend weer en toch druk in de kerk?
Jawel vandaag werd Maarten Everhard Louwen gedoopt, namen we afscheid van Anna bij de kindernevendienst én vierden we de Dienst van Schrift en Tafel.
Dopen blijft een prachtig feest. Ook nu mochten de kinderen weer vooraan komen zitten om er vooral niets van te hoeven missen. Na de doop was er voor de kinderen nevendienst en voor de tieners Lounge. Vandaag één lezing.
Matteüs 18, 1-5. De kinderen kwamen na de 'uitleg en verkondiging'  en de gebeden terug in de kerk. Met een 'plaatje en een praatje' werd Anna in het zonnetje gezet. Als herinnering aan haar kindernevendienst tijd kreeg zij een kettinkje. Hierna volgde nog de dienst van schrift en tafel. Aan het eind van de dienst was er gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Iets later dan we gewend waren gingen we aan de koffie. Vervelend? Welnee helemaal niet! Het was een fijne dienst.
Voor wie niet kon komen, maar wel nieuwsgierig is geworden... de dienst is opgenomen via de kerkradio.

 

 
Struikelsteen

Struikelsteen

Het nieuwe kerkblad is uitgekomen, hij is hier te downloaden.
Voor het artikel 'struikelsteen' was helaas geen ruimte meer in het kerkblad, daarom wordt het hier geplaatst. 

 
3 juni 2018, Doopdienst in de Dorpskerk

3 juni 2018, Doopdienst in de Dorpskerk

Een impressie van de dienst in de Dorpskerk waarin Sophie Rip is gedoopt, dochter van Mark en Lotte Rip.
Aan deze dienst werkte het Leidschendams Kerkkoor mee, o.l.v. Sander van Marion.

 
 
 

Inloggen


 

Dorpskerk
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10:00 uur
meer details

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 21-08-2018 om 20.00
meer details

Buurtbieb
datum en tijdstip 22-08-2018 om 12.30 uur
meer details

Open Dorpskerk
datum en tijdstip 22-08-2018 om 12:30
meer details

Juridisch spreekuur
datum en tijdstip 22-08-2018 om 13.00 uur
meer details

 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.