Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Activiteiten Activiteiten

Hier volgt een globale beschrijving van het soort activiteiten die uitgevoerd kunnen worden.

Bewustwording

 • Het organiseren gemeentebijeenkomsten, die erop gericht zijn de gemeente missionair en werelddiakonaal toe te rusten.
 • Het bevorderen van het deelnemen aan cursussen en landelijke werkdagen ZWO.
 • Schrijfacties aan gevangenen en zendingsarbeiders.


Informeren

 • Het verspreiden van informatie-(bladen) over het werk van ZWO.
 • Publicaties in het kerkblad over collectes en activiteiten.
 • Contact onderhouden met de medewerkers van de jeugdraad en kinder(neven)dienst i.v.m.speciale acties/dagen.
 • Eenmaal per jaar een schriftelijk verslag uitbrengen van de inhoudelijke en financiële zaken aan de algemene kerkenraad. Dit verslag wordt mondeling toegelicht in de kerkenraad.
 • Het bezoeken van classicale ZWO commissie/classis Den Haag
 • Het onderhouden van contact met Kerken In actie


Verzamelen van fondsen

 • Inzamelen van postzegels, lege cartridges, briefkaarten en vreemde munten.
 • Het stimuleren van de verkoop van producten uit de derde wereld.
 • Het ondersteunen van de landelijke collecten ter gelegenheid van de zendingsweken en werelddiakonaat.
 • Het versturen van een eigen brief via KIA om het “twee jarig gekozen ZWO project” extra te ondersteunen.
terug
 
 
 

Inloggen


 

de Leidraad
datum en tijdstip 15-09-2019 om 09:30 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10:00 uur
meer details

Mazzel Kids Praise
datum en tijdstip 15-09-2019 om 16:00
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 15-09-2019 om 16:00 uur
meer details

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 17-09-2019 om 20.00
meer details

 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.