Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Welkom

Welkom
Van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente te Leidschendam.

  Bekijk ook onze Facebook pagina
Voor dringende zaken (overlijden/ziekenhuisopname) is ons pastorale telefoonnummer altijd bereikbaar: 070 - 327 84 13.
 
15 mei 2019, Uitstapje ouderenwerk Heuvelwijk

15 mei 2019, Uitstapje ouderenwerk Heuvelwijk
Het was al druk bij de kerk toen ik daar aankwam. Als jongere oudere had ik mij opgegeven om met het uitstapje mee te gaan om wat foto's te schieten. En dat is gelukt!
Veel meer dan op de website geplaatst kan worden, maar dan had ik iets te kiezen.

Waar het uitstapje heenging? Een dagje Beekse Bergen! Het was wel 40 jaar geleden dat ik daar voor het laatst was geweest, en ik denk dat het bij de meesten wel zo was.
lees meer »
 
Herinrichting Dorpskerk Herinrichting Dorpskerk
 
Meezingen met Hooglied op Joodse wijze - Afscheidsdienst van ds Theo Haitjema 26 mei

Meezingen met Hooglied op Joodse wijze - Afscheidsdienst van ds Theo Haitjema 26 mei
Op 26 mei as zullen wij afscheid nemen van Theo Haitjema als predikant van onze gemeente.

Theo heeft bedacht dat hij in zijn afscheidsdienst de Liefde, bij monde van het Hooglied, centraal wil stellen.
Speciaal op zijn verzoek hebben we daarvoor de dirigente Marcela Obermeister uitgenodigd.
Velen van u zullen haar herinneren van vorig jaar, 4 maart 2018, toen wij onder haar bezielende leiding kennis maakten met een aantal Joodse Psalm melodieën.
Minstens zo inspirerend zullen de liederen zijn, met teksten uit het Hooglied, die we op 26 mei met haar zullen zingen. Daarnaast zullen we in de afscheidsdienst ook een aantal Psalmen van vorig jaar gaan zingen. Dat belooft een muzikaal feest te worden!

Workshop
Op zaterdag 25 mei zal Marcela Obermeister een workshop leiden waaraan iedereen kan meedoen. Met Marcela zullen we een aantal liederen met teksten uit het Hooglied eenstemmig, maar wel in het Hebreeuws, instuderen. Daarnaast herhalen we een aantal Psalmen van vorig jaar.

Afscheidsdienst
In de gemeenschappelijke afscheidsdienst van zondag 26 mei, zullen we deze liederen o.l.v. Marcela gaan zingen.

De workshop is toegankelijk voor iedereen!!
Het is wel fijn als u laat weten dat u mee wilt zingen.
U ontvangt dan de fonetische teksten die we gaan zingen. Hoewel de hoeveelheid Hebreeuwse tekst voor het koor en gemeente beperkt zal blijven is het wenselijk als iedereen deze van tevoren door leest en oefent.
Ook zult u geluidsfragmenten ontvangen die van tevoren kunnen worden beluisterd.  Zo kunnen we tijdens de workshop er snel een mooi muzikaal geheel van maken.

Aanmelden kan bij Vigilia van Akkeren:

 
25 mei     10.00-13.00 uur     de Leidraad           Workshop
26 mei     12.00-12.45 uur     Kruisheuvelkerk     Korte repetitie
26 mei     13.30 uur              Kruisheuvelkerk     Afscheidsdienst

Van harte uitgenodigd!!

Namens de muziekcommissie,
Theo Haitjema
Vigilia van Akkeren

 
 
Zangers gezocht voor 9 juni, Pinksteren in de Kruisheuvelkerk Zangers gezocht voor 9 juni, Pinksteren in de Kruisheuvelkerk
Op 9 juni vieren we weer Pinksteren met de drie kerken samen in de Kruisheuvelkerk. Ds. Fulco zal deze dienst voorgaan.

Een gelegenheidskoor zal aan deze dienst meewerken.
We gaan daarvoor repeteren op de volgende data:
Woensdag 22 mei en vrijdag 30 mei en vrijdag 7 juni, van 20.00-22.00 uur.
Alle repetities vinden plaats in de Kruisheuvelkerk.

Zingt u mee?
U kunt zich opgeven bij mij: of 06 57580378

 
 
27 april 2019, Oranjemarkt in en rond de Dorpskerk

27 april 2019, Oranjemarkt in en rond de Dorpskerk
Zaterdag 27 april was het dan zover, de Oranjemarkt. Vele vrijwilligers hadden zich opgegeven om te helpen. 47 in totaal!
In de kerk stond de tentoonstelling  “OMZIEN NAAR ELKAAR” –  de taal verbindt ons allen. Word maatje en maak de maatschappij mooier”.
In de kerk speelden successievelijk Johan Groen en Theo Tetteroo (organist Petrus en Paulus) op het orgel, Nicoline Breunese op de piano en Erlijn Logtenberg op de dwarsfluit. In de kerk was ook altijd een vrijwilliger om te vertellen over de tentoonstelling en over de kerk.
In de voorzaal zijn heel veel kopjes koffie en thee genuttigd, al dan niet met een lekkere koek of pannenkoek.
lees meer »
 
21 april 2019, Paasmorgen in de Kruisheuvelkerk

21 april 2019, Paasmorgen in de Kruisheuvelkerk
De bloemschikking stond al te pronken, maar de Paasdienst is pas compleet als ook het wilgenhouten kruis is versierd. De kinderen hielpen hier maar al te graag mee. Ook brandde de nieuwe Paaskaars.
Ds. Fulco vroeg welke letters de kinderen zagen. Twee werden er ieder geval gevonden, maar de andere twee leverde nog een klein probleempje op. Gelukkig kregen we hierbij een prima uitleg. Na de bemoediging gingen de kinderen naar de nevendienst.
Buiten, voor de kerk was het stil. In de crèche waren de kleintjes lief aan het spelen. In de nevendienst werd eerst goed geluisterd en daarna een spel gespeeld. In de kerk werd gezongen en gelezen. Op deze manier ging deze dienst wel heel snel voorbij.
Toen de kinderen weer in de kerk terug waren volgde de collecte. Tijdens deze collecte speelde Arthur op het orgel 'allerlei Halleluja's’. Tot slot zongen we 'U zij de glorie' en ontvingen we de zegen. Een fijne Paasdienst.
In de Voorhof, bij koffie/thee of limonade, was er ruimte om elkaar te ontmoeten.
 
20 april 2019, Paaswake in de Dorpskerk - Doopdienst

20 april 2019, Paaswake in de Dorpskerk - Doopdienst
Een bijzondere dienst. De lezingen droegen het karakter van schepping, verbond, uittocht en doortocht, belofte en toekomst. In stilte kwamen we de kerk binnen die schaars was verlicht. We begonnen met het meerdere malen zingen van 'Als alles duíster is'. De Paaskaars werd binnen gebracht. De
vraag: 'waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?' werd ook deze Pasen weer gesteld. Gevolgd door de lezingen. In deze Paaswake werd er gedoopt. Casper Jesse is zijn naam. Op de vraag: Waarom staan we juist deze dag bij het doopvont? sprak de Voorganger: “Dit is de nacht, waarin mensen hun angst achter zich lieten en door het water heentrokken. Wij gedenken onze doop, omdat ook wij door het water van de dood heen worden gered met het licht bekleed. De apostel Paulus schrijft over de doop als het begin van een nieuw leven met Christus”. (Romeinen 6, 4-10) Hierna kon ieder die dat wilde het doopwater aanraken, als een tastbaar teken van de doopgedachtenis.
We zongen LB 601 de verzen 1 en 2. Hierna werd Johannes 20, 1-10, het Opstandingsevangelie, gelezen. Na slotlied en zegen was er in de hal nog gelegenheid om de doopouders te feliciteren.
 
14 april 2019, Palmzondag met doopdienst In de Kruisheuvelkerk

14 april 2019, Palmzondag met doopdienst In de Kruisheuvelkerk
De kinderen konden voor de dienst, al dan niet met hulp van hun ouders, stokken versieren.
Dit is altijd weer een vrolijke boel in de kerkenraadskamer. Er werd weer keihard gewerkt en de resultaten mochten er zijn.
Later tijdens de kerkdienst maakten zij met de Palmpasenstokken een feestelijke rondgang door de kerk. Maar eerst.? Lotte, dochter van Frits en Barbara Rijneveld, zusje van Bram, werd in deze dienst gedoopt. Ook de band waar Frits deel van uitmaakt, Bertus en de Refo's, werkte mee aan deze dienst.
Na afloop konden we, voor in de kerk, de doopouders feliciteren.
In de Voorhof was er koffie/thee en limonade. Ook lag de dooprol weer klaar om getekend te worden.
Wat een heerlijke dienst op deze Palmzondag.
 
14 april 2019, Palmpasen in de Dorpskerk

14 april 2019, Palmpasen in de Dorpskerk
Om 8.50 uur stonden de eerste ouders al op de stoep, klaar om een palmpasenstok te komen maken. Na hen volgden velen, jong en oud.
Het was erg gezellig om zo met elkaar palmpasenstokken te maken. Een select groepje van kinderen wilden het rondje lopen door de kerk.
Na kerktijd zijn alle stokken weggebracht naar gemeenteleden die wel een bezoekje en een palmpasenstok konden gebruiken.
Een mooie traditie!

Bekijk de foto's.
 
5, 6 en 7 april 2019, Drie voorstellingen van de Musical Maria in de Kruisheuvelkerk 5, 6 en 7 april 2019, Drie voorstellingen van de Musical Maria in de Kruisheuvelkerk
Test, test… De heren van licht en geluid hebben hun plaatsen ingenomen. Bij de schmink wordt nog een laatste hand gelegd. Met elkaar nog even ontspannen totdat  de eerste bezoekers er aan komen. De deuren gaan open en ieder zoekt ‘de beste plek’. Vandaag heb ik foto’s mogen maken van de slotvoorstelling.
Ook deze middag maken we kennis met de bewoners van een Franse dorpje. Een reizend theatergezelschap komt hier aan. Dani de regisseur maakt kennis met Feline, de ‘kleindochter’ van François. De kop is er af. Het gezelschap besluit het verhaal van Maria, de moeder van Jezus, te spelen, en dat maakt heel wat los, niet alleen bij de dorpelingen, maar ook bij het publiek.
Uiteindelijk worden gevoelens uitgesproken en kan iedereen genieten van de KRACHT VAN LIEFDE. Geweldig zoals het werd gespeeld! Wat een prachtige liederen, rake teksten en groot enthousiasme bij zowel publiek als spelers.
Hiervan foto’s maken dat heb ik met veel plezier gedaan. Het zijn er wat meer geworden dan dat ik gewend ben. Er was ook zoveel te zien. Aan het eind van de voorstelling, daverend applaus en bloemen natuurlijk. Een mooie rode roos en nog een spetterende knal. En nu? Even nog nagenieten bij de foto’s.
Dank aan allen die deze prachtige musical mogelijk hebben gemaakt.
Doortje Kloos

 
 
40dagentijdproject ‘Levenslessen’ voor jonge Zuid-Afrikanen

40dagentijdproject ‘Levenslessen’ voor jonge Zuid-Afrikanen
Als ik dit schrijf zijn we al voor de derde week onderweg. Wat een mooi project en wederom veel enthousiasme vanuit onze gemeente. De mooie doosjes van Anneke Joffers en Alja Schutte zijn een hit bij iedereen. En de opbrengst liegt er niet om, dat wordt een mooi resultaat!
De vastensoepavonden zijn ook heel goed bezocht, en als u nog niet geweest bent een aanrader.

 
lees meer »
 
31 maart 2019, kerkdienst in de Kruisheuvelkerk

31 maart 2019, kerkdienst in de Kruisheuvelkerk
De kerkzaal was al behoorlijk omgebouwd voor de musical Maria komend weekend. Ds. Fulco hield zijn preek voor het café. Waarover? Over Maria natuurlijk. Een vrouw die maar weinig in de bijbel genoemd wordt.
lees meer »
 
40dagentijd project 2019

40dagentijd project 2019
Er is informatie geplaatst over het 40dagentijd project, op de ZWO pagina.
Via deze link te openen.


 
 
9 maart 2019, Avondmaal-workshop in de Dorpskerk

9 maart 2019, Avondmaal-workshop in de Dorpskerk
De keuze van de kinderen is geworden…
Vanaf 15.45 uur was er limonade met wat lekkers erbij. Om iets na vier uur begon de workshop. Aan de kinderen werd uitgelegd waarom we het Avondmaal vieren en wat het is.  Waarom we brood en wijn gebruiken en wat de betekenis hiervan is.


 
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 21-05-2019 om 20.00
meer details

Buurtbieb
datum en tijdstip 22-05-2019 om 12.30 uur
meer details

Open Dorpskerk
datum en tijdstip 22-05-2019 om 12:30
meer details

Juridisch spreekuur
datum en tijdstip 22-05-2019 om 13.00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 26-05-2019 om 13:30 uur
meer details

de Leidraad
datum en tijdstip 30-05-2019 om 10:00 uur
meer details

 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.