Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
ZWO Project 2017-2018 De strijd tegen het water in Bangladesh ZWO Project 2017-2018 De strijd tegen het water in Bangladesh

Wij zijn inmiddels een jaar verder en ook in 2018 zullen wij ons inzetten voor de strijd tegen het water.
De opbrengst van het afgelopen jaar 2017 is € 3.959,04 inclusief de verdubbeling van de collecte in de startdienst van afgelopen september door de Diaconie.
Dat bedrag is naar directe Noodhulp gestort. We hopen ook dit jaar weer op uw medewerking en niet alleen in onze collectes maar ook in gebed.
Geïnspireerd door Jezus Christus om te delen wat ons gegeven is komen wij met elkaar in actie.
 
Meer dan een derde van Bangladesh staat onder water en de rivieren blijven maar stijgen door aanhoudende regenval.
Zeker 1200 mensen zijn in 2017 omgekomen bij de overstromingen in Nepal en Bangladesh.
In totaal zijn ruim 42 miljoen mensen in de regio getroffen en is er meer dan 650.000 hectare landbouwgrond vernietigd.
Het waterpeil in de belangrijkste rivieren van Bangladesh staat hoger dan in 1988, toen een van de dodelijkste overstromingen uit de geschiedenis van het land plaatsvond. Boeren zijn de wanhoop nabij omdat hun rijst- en andere gewassen werden verwoest.

Volgens lokale autoriteiten is de situatie zo ernstig dat de watersnood tot de heftigste humanitaire crisis in tientallen jaren kan uitgroeien.
De overstromingen zorgen voor een wanhopige situatie. Er is onvoldoende toegang tot voedsel, veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en adequate voeding.

 

 
ZWO Project 2017-1018 De strijd tegen het water in Bangladesh, Collecte Zondag 12 februari ZWO Project 2017-1018 De strijd tegen het water in Bangladesh, Collecte Zondag 12 februari

Inmiddels heeft u in de Nieuwjaarsdienst een presentatie gezien van het nieuwe project voor de komende twee jaar.
De opbrengst was 399,46 daarvoor onze hartelijke dank!

Ongelijkheid en spanningen 
Na een bloedige strijd werd Bangladesh in 1971 onafhankelijk van Pakistan. Een onrustige tijd van armoede, politieke onrust, militaire staatsgrepen en natuurrampen volgde. Sinds 2006 maakt Bangladesh vooral op economisch gebied een indrukwekkende ontwikkeling door. Maar de snelle industrialisatie en de toenemende trek naar de steden veroorzaken ook steeds meer ongelijkheid tussen armen en rijken. Sociale spanningen nemen toe, omdat nog altijd 63 miljoen mensen moeten rondkomen van minder dan een euro per dag. Dat is bijna een derde van de totale bevolking. De politieke situatie in Bangladesh is zeer instabiel. De laatste jaren vormen bloedige aanslagen op bloggers, intellectuelen en buitenlanders een groeiend probleem: het politieke debat en de vrijheid van meningsuiting staan onder grote druk, anders-denken zijn hun leven niet zeker.

Op zoek naar veiligheid 
In dit dichtbevolkte land komen natuurrampen regelmatig voor. Stormen en overstromingen zijn niet te voorkomen, maar mensen kunnen zich hier wel op voorbereiden. De inwoners van Bangladesh hebben de afgelopen 25 jaar hard gewerkt om de rampzalige gevolgen van natuurrampen te verminderen. Zo is na massale overstromingen in de jaren tachtig een landelijk waarschuwingssysteem opgezet, zodat mensen tijdig een veilig heenkomen kunnen zoeken. In 1991 kwamen door een hevige cycloon 140.000 mensen om het leven en verloren 10 miljoen Bengalen hun huis. Om herhaling van zo’n ramp te voorkomen heeft de Bengaalse overheid duizenden cycloonbestendige shelters gebouwd. Ook herbebossing en het gebruik van droogteen zoutbestendige gewassen vergroten de weerbaarheid van de bevolking.

Uw financiële bijdragen voor dit ZWO-project zijn tevens van harte welkom op bankrekening nummer:
NL92RABO0127607234 of NL96INGB0000117505
t.n.v. college van diakenen PGL
o.v.v. ZWO-project De strijd tegen het water in Bangladesh.

 
Project "De strijd tegen het water in Bangladesh"

Project "De strijd tegen het water in Bangladesh"

Het thema is : ‘Op zoek naar veiligheid’ met als project naam: De strijd tegen het water in Bangladesh.

De ZWO-commissie heeft dit project gekozen voor de komende twee jaar.

Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Het ligt in ’s werelds grootste rivierdelta waar onder meer de rivieren de Ganges en Brahmaputra in zee uitmonden. Deze rivieren ontspringen in het Himalayagebergte. Ze overstromen vaak in de zomer, de tijd van de natte moesson. Deze overstromingen zorgen voor een laagje vruchtbare modder waardoor gewassen het volgend seizoen goed groeien. Maar in de zomer ontstaan ook veel cyclonen boven de Indische oceaan. Deze wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen. Door klimaatveranderingen nemen ze bovendien in kracht en aantal toe. Voor de Bengalen is water zowel vriend als vijand. Wonen in de uitgestrekte delta is niet zonder gevaar. Zo ontdekken we de komende tijd dat mensen in dit land met vergelijkbare vraagstukken geconfronteerd worden als wij in Nederland. 
Met de hulp van Kerk in Actie kunnen wij als PGLeidschendam met onze bijdrage de kerkelijke Bengaalse organisaties ondersteunen om de bevolking hier zo veilig mogelijk te laten leven.

Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?
• voor € 23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
• voor € 902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
• een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost € 1170


Mogen wij weer op u rekenen in de collectes?
Uw financiële bijdragen voor dit ZWO-project zijn tevens van harte welkom op bankrekening nummer:
NL92 RABO0127607234 of NL96 INGB0000117505
t.n.v. college van diakenen PGL
o.v.v. ZWO-project De strijd tegen het water in Bangladesh.

 

 
 
 

Inloggen


 

Vastensoep
datum en tijdstip 20-03-2018 om 18:00
meer details

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 20-03-2018 om 20.00
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10:00 uur
meer details

De Leidraad
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10:00 uur
meer details

 
Kick-off musical
Na het grote succes van de musicals Esther, Mozes en Jozef is het dan zo ver dat we de kick-off geven voor de vierde gemeentemusical. Dit vindt plaats op 15 april om 12.00 uur in de Dorpskerk.
Daar zal dan de nieuwe musical aan u gepresenteerd worden.
Bent u nieuwsgierig? Wilt u misschien meedoen? Kom dan naar deze kick-off!
We houden het nog even spannend welke nieuwe musical we zullen gaan doen. Maar één ding weten we al zeker: we zullen er met z'n allen tegenaan gaan en er weer van gaan genieten. Zet het dus in uw agenda: zondag 15 april 2018 om 12.00 uur in de Dorpskerk.
 
PGL Volleybaltoernooi zaterdag 7 april 2018

Vorig jaar in april is er enthousiast gevolleybald op het jaarlijks toernooi van de kerk. Het verrassende, winnende team (foto) levert de wisselbeker weer in.
Wie zou dit jaar de beker mee naar huis nemen? Het gaat er echter niet om te winnen, maar vooral voor de sportieve, onderlinge gezelligheid.
Wederom op zaterdagavond van 18-21 uur in sporthal de Fluit.
Teams kunnen zich opgeven bij Gerrie per mail: .
Wil je meedoen, maar heb je nog geen team, geef je ook op. Er is plek voor iedereen! Voor verdere informatie: kijk in het kerkblad of informeer bij:
Rob de Bruyckere, Taeke Lemstra of Gerrie Jansze (toernooicommissie)

 
 
Lutherjaar 2017

Wat geloven wij?
U kunt hier alle stellingen van 2017 nog eens inzien
 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.