Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Begroting 2019 Begroting 2019
Download de begroting 2019 van de diaconie
 
Begroting 2018 Begroting 2018
Download de begroting 2018 van de diaconie
 
Begroting 2016 Begroting 2016
Download de begroting 2016 van de diaconie
 
Beleidsplan Diaconie

Beleidsplan Diaconie
In de AK is het beleidsplan 2015 - 2019 van de Diaconie vastgesteld.
U kunt deze hier downloaden, samen met de Bijlage Informatiegids.
 
 
Jaarrekening 2017 Diaconie PG Leidschendam Jaarrekening 2017 Diaconie PG Leidschendam

Download hier de volledige jaarrekening 2017 van de diaconie.

 
Jaarrekening 2016 Diaconie PG Leidschendam Jaarrekening 2016 Diaconie PG Leidschendam
Download hier de volledige jaarrekening 2016 van de diaconie.
 
Jaarrekening 2014 diaconie Jaarrekening 2014 diaconie
Download de jaarrekening 2014 van de diaconie.
 
Diaconie Diaconie

Introductie: Wat doet de diaconie?
Diaconaat is een van de kernwaarden van de kerk: het betekent verantwoordelijkheid nemen, zorgen, of gewoon een handje helpen zonder iets ervoor terug te verwachten. Als Christelijke gemeente willen we verantwoordelijkheid nemen voor de instandhouding van de schepping en willen we zorgen voor de mensen in nood door armoede, ziekte, verdriet of verlies.

In onze kerken zijn veel mensen actief met de steun aan elkaar en aan de mensen om ons heen, dichtbij en verder weg. Voor ouderen worden gezellige bijeenkomsten georganiseerd en is een netwerk van bezoekers op touw gezet. Elke zondag is er een bloemengroet vanuit de kerken voor een gemeentelid dat een beetje extra aandacht kan gebruiken en worden mensen in nood in de gebeden opgenomen. Via de collectes leveren alle gemeenteleden wekelijks een financiële bijdrage aan allerlei diaconale activiteiten wereldwijd. Ook voor mensen uit de eigen omgeving kan hulp nodig zijn in de vorm van financiële steun of advisering bij financiële problemen.

De coördinatie van alle activiteiten wordt verzorgd door het College van diakenen, een club van zo'n 20 gemeenteleden uit alle wijkgemeenten, die de verschillende taken voor hun rekening nemen. Zij vergaderen een keer per 2 maanden. Versterking van de gelederen is altijd welkom: neem daarvoor contact op met de secretaris.

Voorzitter: Eta Woudenberg
Secretaris:  Johan Kunst
Penningmeester:  ...
E-mailadres College van diakenen:

Een bijdrage op onze girorekening is van harte welkom!
- Bankrekeningnr:  IBAN NL92RABO0127607234
- ING rekeningnr:   IBAN NL96INGB0000117505
t.n.v. College van diakenen, Protestantse Gemeente te Leidschendam
 

 
 
 

Inloggen


 

de Leidraad
datum en tijdstip 15-09-2019 om 09:30 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10:00 uur
meer details

Mazzel Kids Praise
datum en tijdstip 15-09-2019 om 16:00
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 15-09-2019 om 16:00 uur
meer details

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 17-09-2019 om 20.00
meer details

 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.