Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Beleidsplan College van Kerkrentmeesters periode 2017 t/m 2021 Beleidsplan College van Kerkrentmeesters periode 2017 t/m 2021

In opdracht van de AK is het Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters 2017 t/m 2021 opgesteld en onlangs vastgesteld.

U kunt deze hier downloaden.

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De taak van de kerkrentmeesters is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de Protestantse gemeente te Leidschendam, voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
Deze zorg omvat het beheer over alle goederen waarvan de kerkelijke gemeente als rechtspersoon eigenaar is: de Kerkgebouwen, pastorieën, het vermogen van de kerkelijke gemeente en verder alle fondsen binnen de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
De Protestantse Kerk Nederland kent haar eigen statuut: de kerkorde.
Daarin is bepaald dat de kerkelijke gemeente in alle vermogensrechtelijke zaken, voor zover die niet van diaconale aard zijn, wordt vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters.
De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele vernieuwingen van de pastorieën en de  kerkelijke gebouwen en hun inventaris.

De kerkrentmeesters hebben ook tot taak het register van de gemeenteleden bij te houden, met daarbij de zogenaamde doop-, lidmaten- en trouwboeken.

De ledenadministratie en de bijdragenadministratie loopt via de dienstenorganisatie van de PKN via LRP (Ledenregistratie Protestantse kerken).

De gelden moeten zo beheerd worden dat de gemeente in staat is om te voldoen aan haar financiële verplichtingen, in het bijzonder aan die welke zij heeft ten opzichte van de predikanten van de gemeente, andere medewerkers zoals de kosters en de organisten en de Protestantse Kerk Nederland in haar geheel.

De basis van een financieel gezonde gemeente is in toenemende mate het geld dat jaarlijks door de gemeenteleden wordt opgebracht, het zogenaamde “levende geld”. Voor de kerkrentmeesters is de geldwerving een zeer belangrijk deel van hun werk. De gemeente zal geregeld herinnerd worden aan haar financiële verantwoordelijkheid. In dit verband is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van wezenlijk belang.

Uit de kerkorde blijkt welke taken het college van kerkrentmeesters zelfstandig uitvoert en welke taken in overleg met de kerkenraad moeten worden verricht.

Overigens oefent het regionale college voor de behandeling van beheerszaken toezicht uit over het college van kerkrentmeesters.

Actie kerkbalans
Ieder jaar wordt er in de maand januari een Actie Kerkbalans gehouden.
De gemeenteleden worden dan benaderd met het verzoek voor dat jaar een verantwoorde financiële bijdrage toe te zeggen, zodat het kerkenwerk in de plaatselijke gemeente voortgang kan vinden.

Collectebonnen
Tijdens de collecten in de kerkdiensten kunt u gebruik maken van collectebonnen.  Waarom collectebonnen? U kunt bij uw belastingaangifte de aanschafkosten van deze bonnen opvoeren als gift aan de kerk als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), omdat u een betaalbewijs heeft, hetzij contant met kwitantie, hetzij met een bankafschrift. Het CvK zou het gebruik van collectebonnen graag zien toenemen, omdat er dan wellicht meer gegeven zal worden. Het is immers aftrekbaar.
 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft per 1 januari 2016 nieuwe collectebonnen beschikbaar gesteld voor de gemeenteleden. De oude bonnen vermeldden nog de tekst ‘SOW gemeente Leidschendam’ en dat zijn we al een tijd niet meer. De bonnen hebben de waarde  van € 1 of € 2. Per vel zijn dit 20 collectebonnen. Uiteraard blijven de oude bonnen bruikbaar en geldig, maar deze zijn niet meer verkrijgbaar.
 
De nieuwe collectebonnen zijn verkrijgbaar en te betalen tegen kwitantie bij de koster van de Dorpskerk en de Kruisheuvelkerk en voor de Leidraad/Leidschenveen bij de heer H. ’t Hart..
U kunt  de bonnen per vel van 20 stuks ook bestellen door het te betalen bedrag over te maken naar bankrekening NL20 RABO 0127 6046 50, onder vermelding van bijvoorbeeld  “ 10 vellen collectebonnen van € 2,-“. Na ontvangst van de betaling zijn de bonnen meestal de eerstvolgende zondag al af te halen bij de koster, of de heer ’t Hart (mits aanwezig), in uw kerk.
 
Nadere inlichtingen bij de kosters of bij de heer A. van Velzen, Broek 6, 2272 WK Voorburg, tel. nr.: 070-3175315, of via e-mail: 

Leden van het college
Voorzitter:
dhr A. van Velzen

Secretaris:
Dhr. R. de Bruijckere
06-29254735


Kerkonderhoud en gebouwen:
Dhr. H. ’t Hart
070-3207480


Penningmeester, huur en verhuur:
dhr G. van Spronsen
070-3278915


Leden:
dhr. G. den Dekker
dhr. H. Grolle (actie Kerkbalans)
dhr. M. Rip
dhr. A. Vaders

Onkosten declaraties
Onkosten kunnen worden gedeclareerd bij het college van kerkrentmeesters middels het declaratieformulier.

Meer info:
Gert van Spronsen
Kooiland 58
2264 MR Leidschendam
Tel. 070 3278915

 
Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Onze gemeente betaalt het salaris van predikanten, pastorale medewerkers, kerkelijke werkers, cantors en van kosters conform de kerkelijke arbeidsvoorwaarden PKN.
Daarnaast kunnen vrijwilligers een kleine vergoeding ontvangen.

 
 
 

Inloggen


 

Vastensoep
datum en tijdstip 20-03-2018 om 18:00
meer details

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 20-03-2018 om 20.00
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10:00 uur
meer details

De Leidraad
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10:00 uur
meer details

 
Kick-off musical
Na het grote succes van de musicals Esther, Mozes en Jozef is het dan zo ver dat we de kick-off geven voor de vierde gemeentemusical. Dit vindt plaats op 15 april om 12.00 uur in de Dorpskerk.
Daar zal dan de nieuwe musical aan u gepresenteerd worden.
Bent u nieuwsgierig? Wilt u misschien meedoen? Kom dan naar deze kick-off!
We houden het nog even spannend welke nieuwe musical we zullen gaan doen. Maar één ding weten we al zeker: we zullen er met z'n allen tegenaan gaan en er weer van gaan genieten. Zet het dus in uw agenda: zondag 15 april 2018 om 12.00 uur in de Dorpskerk.
 
PGL Volleybaltoernooi zaterdag 7 april 2018

Vorig jaar in april is er enthousiast gevolleybald op het jaarlijks toernooi van de kerk. Het verrassende, winnende team (foto) levert de wisselbeker weer in.
Wie zou dit jaar de beker mee naar huis nemen? Het gaat er echter niet om te winnen, maar vooral voor de sportieve, onderlinge gezelligheid.
Wederom op zaterdagavond van 18-21 uur in sporthal de Fluit.
Teams kunnen zich opgeven bij Gerrie per mail: .
Wil je meedoen, maar heb je nog geen team, geef je ook op. Er is plek voor iedereen! Voor verdere informatie: kijk in het kerkblad of informeer bij:
Rob de Bruyckere, Taeke Lemstra of Gerrie Jansze (toernooicommissie)

 
 
Lutherjaar 2017

Wat geloven wij?
U kunt hier alle stellingen van 2017 nog eens inzien
 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.