Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
ANBI gegevens van de diaconie ANBI gegevens van de diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leidschendam
Telefoonnummer (facultatief): 070-327.0933
RSIN/Fiscaal nummer: 824129222
Website adres: http://www.pgleidschendam.nl
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl
Adres: Damhouderstraat 2a
Postcode: 2266AS
Plaats: Leidschendam
 
Het College van Diakenen
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Vanuit het College van Diakenen zijn verschillende werkgroepen of commissies werkzaam, gericht op jeugd - ouderen - ZWO=zending - Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking of gericht op specifieke doelen binnen de gemeente b.v. individuele financiële ondersteuning - contact met de buurtjes - Woonzorgcentrum Prinsenhof e.a. 
Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals opgenomen in het Beleidsplan 2015-2019, voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.
Voor de werkzaamheden van het College van Diakenen wordt verwezen naar het Beleidsplan 2015-2019 ‘Dienen-Delen-Doen’ en de informatiegids, de bijlage bij het Beleidsplan dat door de Algemene Kerkenraad is goedgekeurd op 18.12.14
De Algemene kerkenraad is eind verantwoordelijk.
 
Beloningsbeleid
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.
De diakenen en diaconale vrijwilligers zijn via de gemeente Leidschendam-Voorburg verzekerd volgens de gemeentelijke vrijwilligers verzekering. Het betreft een complete dekking voor de vrijwilliger inclusief een rechtsbijstand dekking en werkgevers aansprakelijkheid. Voor alle verzekerden geldt een secundaire dekking. Dat betekent dat deze vrijwilligersverzekering alleen van kracht is voor zover de schade niet gedekt is door een andere verzekering.
 
Doelstelling en activiteiten
De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, waarbij de nadruk ligt op:
  • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
  • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld
Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:
  • Signaleren van misstanden: armoede, mensen in de knel
  • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden.
  • Helpen met woord en daad
Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via het landelijk orgaan Kerk.in.Actie (zie www.kerkinactie.nl) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.
 
Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk.in.Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen. Veel van de buitenlandse activiteiten worden uitgevoerd o.l.v. de commissie ZWO = zending en werelddiaconaat en ontwikkelings-samenwerking.
Meer over onze missie en visie is te vinden in het Beleidsplan 2015-2019 zie www.pgleidschendam.nl onder het kopje ‘groepen’.
Onze hoofdactiviteiten zijn ‘Dienen - delen - doen’. Het doen/helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons Kerkblad en de orden van dienst. Soms worden acties ook bekend gemaakt via de website.
 
Het College van Diakenen - financiële informatie.
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.
Een uitzondering hierop kan de besteding van ontvangen legaten betreffen.
 
De jaarrekening van de diaconie is hier te downloaden.
 
Redactioneel deel dd, 17.10.15
terug
 
 
 

Inloggen


 
Geen kerkelijke activiteiten in onze gebouwen
Vanwege het coronavirus zijn er tot 1 juni geen kerkelijke activiteiten in onze drie kerkgebouwen. Ook excursies worden uitgesteld. Daarom is de kerkagenda momenteel niet op de site te lezen.

 
 
Helpdesk voor digitale vragen!

In deze bijzondere tijden, waarin we niet meer fysiek bij elkaar komen, worden we nog afhankelijker van telefoon, computer, tablet en programma's en apps als zoom.Vaak gaat het goed maar soms loop je vast. Daarom openen we deze helpdesk. Gewoon om u even op gang te helpen.
In principe doen we dat via mail of telefoon. Als er toch ondersteuning ter plaatse nodig is gaan we een oplossing zoeken die rekening houdt met alle hygiëne regels van het RIVM en zullen we waar mogelijk mensen inschakelen die toch al bij u op bezoek komen.
Ook komen de oplossingen voor de meest voorkomende vragen op de website zodat u ook zelf een oplossing kunt vinden.

Bereikbaarheid en openingstijden

Telefoon 06-53 505 509
Mail helpdesk@pgleidschendam.nl
tot 11 mei 2020 dagelijks 09:00-20:00 uur
vanaf 11 mei 2020 maandag t/m vrijdag 18:00-20:00 uur
zaterdag 12:00-20:00 uur
zondag 13:00-20:00 uur

 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
Enquête Protestantse wijkgemeente in Leidschenveen
Wij willen graag van u horen hoe u over de kerk in onze wijk Leidschenveen denkt.
Wat doen we goed, wat doen we niet goed en wat mist u.
Het kost u maar een paar minuutjes.
Start de enquête hier

 
 
Vacaturebank LeidschenveenVanuit de werkgroep 'Kerkzijn in Leidschenveen' is de vacaturebank gestart.
Lees hier de openstaande vacatures en reageer.
 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.