Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Belastingaftrek Belastingaftrek
De kerk  wordt voor de inkomstenbelasting aangemerkt als één van de  Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Belastingaftrek volgens de regeling "giften" is daardoor mogelijk.
 
Het  RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) voor de PG Leidschendam is 815736691.
Voor de Diaconie van de PGL is dit nummer 824129222.
 

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.
 
 
Rekeningnummers Rekeningnummers
  • Giften: Rabobank IBAN NL20RABO0127604650 t.n.v. de Protestantse gemeente te Leidschendam
  • Extra bijdrage: IBAN NL08INGB0000006666 t.n.v. Protestantse Gemeente Leidschendam
  • Diaconie: IBAN NL92RABO0127607234 t.n.v. de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leidschendam
  • Verjaardag fonds: IBAN NL56RABO0114983720 t.n.v. Protestantse gemeente inzake Verjaardag fonds
 
Info Info
Extra giften
De leden van de kerkelijke gemeente worden eens per jaar benaderd voor het geven van een financiële bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans. Het is vanzelfsprekend mogelijk ook daarnaast nog giften te doen als lid, maar ook als u geen lid van de kerkelijke gemeente bent. De Protestantse Gemeente te Leidschendam (waaronder ook de wijkgemeente in Leidschenveen valt) kent daarvoor de volgende mogelijkheden:

Extra vrijwillige bijdragen
Als u de Protestantse Gemeente wilt steunen zonder een verdere specifieke bestemming aan te geven, met andere woorden als u de besteding van uw gift wilt laten bepalen door de kerkenraad, kunt u een extra vrijwillige bijdrage doen.

U kunt uw bijdrage storten op ING 66.66 (NL08INGB0000006666), ten name van "Protestantse gemeente" te: Leidschendam. Onder de omschrijving vermelden: extra vrijwillige bijdrage. Dit is de rekening waarop ook de vrijwillige bijdragen in het kader van de Actie Kerkbalans kunnen worden gestort.
Nadere inlichtingen bij de heer G. van Spronsen, Kooiland 58, 2264 MR Leidschendam, tel. 070 3278915. penningmeestercvk@pgleidschendam.nl

Diaconie
Aan de diakenen is de "dienst der barmhartigheid jegens gemeente en wereld" toevertrouwd. De diaconie steunt voor een deel landelijk vastgelegde doelen. Plaatselijk wordt gezorgd voor bloemengroeten voor oudere en/of zieke gemeenteleden, voor individuele financiële steun en bijstand voor wie daaraan behoefte heeft. Sinds kort wordt aan jeugddiaconie vorm gegeven. Verder wordt steun gegeven aan plaatselijke instellingen, zoals De Schakel, de bezoekactie binnen het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis te Leidschendam, het Sociaal Fonds van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Stichting Noodopvang. De diaconie bemiddelt bij het regelen van vakanties voor ouderen en/of gemeenteleden met een beperking. Wereldwijd wordt bijgedragen aan zending, werelddiaconaat en Kerk in Actie.

Giften kunt u overmaken op Rabobank: 12.76.07.234 (NL92RABO0127607234) of  ING: 11.75.05 (NL96INGB0000117505) ten name van "College van Diakenen Protestantse Gemeente" te Leidschendam. Eventueel onder vermelding van een specifiek doel.

Restauratiefonds Dorpskerk
De Dorpskerk is een prachtige oude kerk. De Protestantse Gemeente wil er graag in blijven "kerken". Echter, het onderhoud van een dergelijk monument is kostbaar. Bijdragen voor het restauratiefonds zijn daarom altijd van harte welkom.

Giften kunt u overmaken op Rabobank 12.76.04.650 (NL20RABO0127604650), ten name van "Protestantse Gemeente", te: Leidschendam, onder vermelding van: bijdrage Restauratiefonds.

Kruisheuvelkerk
De Kruisheuvelkerk is gelegen in Heuvelwijk. Deze kerk heeft onlangs haar 50 jarig bestaan gevierd. De Kruisheuvelkerk ondergaat op dit moment een grote opknapbeurt. Omdat wellicht niet alle wensen vervuld kunnen worden vanuit de voorziening herinrichting en het onderhoudsfonds, wordt er ook op andere manieren geld ingezameld. Zo is er vanuit de bazarcommissie al een bijdrage toegezegd. Bijdragen voor de herinrichting zijn daarom van harte welkom.
 
Giften kunt u overmaken op Rabobank 12.76.04.650 (NL20RABO0127604650), ten name van "Protestantse Gemeente", te: Leidschendam, onder vermelding van: bijdrage herinrichting Kruisheuvelkerk.
Nadere inlichtingen bij de heer A. van Velzen, Broek 6, 2272 WK Voorburg, tel. 070-3175315. toonvanvelzen@versatel.nl

Kerkzaal de Leidraad
De Protestantse Gemeente te Leidschendam omvat ook de wijk Leidschenveen. Er is ons veel aan gelegen dat het Protestants kerkelijk leven daar groeit en bloeit. Deze wijk ligt vanwege een gemeentelijke herindeling inmiddels in de gemeente Den Haag, maar kerkelijk is de wijk onderdeel van onze Protestantse Gemeente Leidschendam gebleven.
Uw gift hiervoor is van harte welkom.

Giften kunt u overmaken op Rabobank 12.76.04.650 (NL20RABO0127604650), ten name van "Protestantse Gemeente", te Leidschendam, onder vermelding van: Onderhoudsfonds inrichting Leidraad.
Nadere inlichtingen bij de heer A. Vaders. scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl

Verjaardag fonds
U bent jarig en u wilt uw dankbaarheid daarvoor uiten via een gift aan de kerk. Dit kan onder meer via het verjaardag fonds. Het is mogelijk dat er bij u wordt aangebeld of dat u een verjaardagskaart krijgt. Daarnaast kunt u uw bijdrage overmaken. Uit het Verjaardag fonds worden extra activiteiten bekostigd, bijvoorbeeld in verband met de jeugd in de kerk.

Giften kunt u overmaken op Rabobank 11.49.83.720 (NL56RABO0114983720), ten name van "Protestantse Gemeente", te: Leidschendam, onder vermelding van: Verjaardag fonds.
Nadere inlichtingen bij de heer A. van Velzen, Broek 6, 2272 WK Voorburg, tel. 070-3175315. toonvanvelzen@versatel.nl

Periodieke giften
Het College van Kerkrentmeesters stimuleert dat u uw bijdrage geeft via een vijf jaren lopende overeenkomst tussen gever en College van Kerkrentmeesters. Dit levert u extra belastingvoordeel op, dat wil zeggen: aanzienlijk meer dan via de gebruikelijke giften-aftrek. Nadere inlichtingen bij de heer G. van Spronsen, Kooiland 58, 2264 MR Leidschendam, tel. 070 3278915 penningmeestercvk@pgleidschendam.nl

Legaten
Het College van Kerkrentmeesters roept op tot het gedenken van de kerk in uw testament. Nadere inlichtingen bij heer G. van Spronsen, Kooiland 58, 2264 MR Leidschendam, tel. 070 3278915 penningmeestercvk@pgleidschendam.nl

Collectebonnen
U kunt tijdens de collecten in de kerkdiensten gebruik maken van collectebonnen. Zo kunt u bij de Belastingdienst uw bijdragen opvoeren als gift.
Onder vermelding 'collectebonnen' zijn ze te bestellen via Rabobank 127.604.650 (NL20RABO0127604650).
Nadere inlichtingen bij de kosters of bij de heer A. van Velzen, Broek 6, 2272 WK Voorburg, tel. 070 317 5315. toonvanvelzen@versatel.nl
 
 
 
 

Inloggen


 

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10:00 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Helpdesk voor digitale vragen!
Ondanks dat steeds meer activiteiten voorzichtig worden opgestart blijven we ook afhankelijk van telefoon, computer, tablet en programma's zoals Zoom. Steeds vaker gaat het goed maar toch loop je soms vast. Daarom blijft de helpdesk bereikbaar.
In principe doen we dat via mail of telefoon. Als er toch ondersteuning ter plaatse nodig is zoeken we samen naar een veilige oplossing.
De helpdesk is bereikbaar per mail (helpdesk@pgleidschendam.nl) en per telefoon (06-53505509).
Henk Schuurman


 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
Vacaturebank LeidschenveenVanuit de werkgroep 'Kerkzijn in Leidschenveen' is de vacaturebank gestart.
Lees hier de openstaande vacatures en reageer.
 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.