Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Collecte app “Appostel”

Collecte app “Appostel”
Binnen de PG Leidschendam is het mogelijk om op een digitale wijze deel te nemen aan de collecten. Dat kan via de app “Appostel”. 

Wilt u weten hoe u deze app kunt gebruiken? Klik dan hier voor de handleiding.

 
 
Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021
Doe mee met de aktie Kerkbalans. Open hier de folder.
 
Beleidsplan College van Kerkrentmeesters periode 2017 t/m 2021 Beleidsplan College van Kerkrentmeesters periode 2017 t/m 2021
In opdracht van de AK is het Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters 2017 t/m 2021 opgesteld en onlangs vastgesteld.

U kunt deze hier downloaden.
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De taak van de kerkrentmeesters is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de Protestantse gemeente te Leidschendam, voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
Deze zorg omvat het beheer over alle goederen waarvan de kerkelijke gemeente als rechtspersoon eigenaar is: de Kerkgebouwen, pastorieën, het vermogen van de kerkelijke gemeente en verder alle fondsen binnen de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
De Protestantse Kerk Nederland kent haar eigen statuut: de kerkorde.
Daarin is bepaald dat de kerkelijke gemeente in alle vermogensrechtelijke zaken, voor zover die niet van diaconale aard zijn, wordt vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters.
De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele vernieuwingen van de pastorieën en de  kerkelijke gebouwen en hun inventaris.

De kerkrentmeesters hebben ook tot taak het register van de gemeenteleden bij te houden, met daarbij de zogenaamde doop-, lidmaten- en trouwboeken.

De ledenadministratie en de bijdragenadministratie loopt via de dienstenorganisatie van de PKN via LRP (Ledenregistratie Protestantse kerken).

De gelden moeten zo beheerd worden dat de gemeente in staat is om te voldoen aan haar financiële verplichtingen, in het bijzonder aan die welke zij heeft ten opzichte van de predikanten van de gemeente, andere medewerkers zoals de kosters en de organisten en de Protestantse Kerk Nederland in haar geheel.

De basis van een financieel gezonde gemeente is in toenemende mate het geld dat jaarlijks door de gemeenteleden wordt opgebracht, het zogenaamde “levende geld”. Voor de kerkrentmeesters is de geldwerving een zeer belangrijk deel van hun werk. De gemeente zal geregeld herinnerd worden aan haar financiële verantwoordelijkheid. In dit verband is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van wezenlijk belang.

Uit de kerkorde blijkt welke taken het college van kerkrentmeesters zelfstandig uitvoert en welke taken in overleg met de kerkenraad moeten worden verricht.

Overigens oefent het regionale college voor de behandeling van beheerszaken toezicht uit over het college van kerkrentmeesters.

Actie kerkbalans
Ieder jaar wordt er in de maand januari een Actie Kerkbalans gehouden.
De gemeenteleden worden dan benaderd met het verzoek voor dat jaar een verantwoorde financiële bijdrage toe te zeggen, zodat het kerkenwerk in de plaatselijke gemeente voortgang kan vinden.

Collectebonnen
Tijdens de collecten in de kerkdiensten kunt u gebruik maken van collectebonnen.  Waarom collectebonnen? U kunt bij uw belastingaangifte de aanschafkosten van deze bonnen opvoeren als gift aan de kerk als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), omdat u een betaalbewijs heeft, hetzij contant met kwitantie, hetzij met een bankafschrift. Het CvK zou het gebruik van collectebonnen graag zien toenemen, omdat er dan wellicht meer gegeven zal worden. Het is immers aftrekbaar.
 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft per 1 januari 2016 nieuwe collectebonnen beschikbaar gesteld voor de gemeenteleden. De oude bonnen vermeldden nog de tekst ‘SOW gemeente Leidschendam’ en dat zijn we al een tijd niet meer. De bonnen hebben de waarde  van € 1 of € 2. Per vel zijn dit 20 collectebonnen. Uiteraard blijven de oude bonnen bruikbaar en geldig, maar deze zijn niet meer verkrijgbaar.
 
De nieuwe collectebonnen zijn verkrijgbaar en te betalen tegen kwitantie bij de koster van de Dorpskerk en de Kruisheuvelkerk en voor de Leidraad/Leidschenveen bij de heer H. ’t Hart..
U kunt  de bonnen per vel van 20 stuks ook bestellen door het te betalen bedrag over te maken naar bankrekening NL20 RABO 0127 6046 50, onder vermelding van bijvoorbeeld  “ 10 vellen collectebonnen van € 2,-“. Na ontvangst van de betaling zijn de bonnen meestal de eerstvolgende zondag al af te halen bij de koster, of de heer ’t Hart (mits aanwezig), in uw kerk.
 
Nadere inlichtingen bij de kosters of bij de heer A. van Velzen, Broek 6, 2272 WK Voorburg, tel. nr.: 070-3175315, of via e-mail:  toonvanvelzen@versatel.nl

Leden van het college
Voorzitter:
dhr A. van Velzen

Scriba:
Dhr. M, Rip
06-48154009
Scriba.cvk@pgleidschendam.nl

Kerkonderhoud en gebouwen:
Dhr. H. ’t Hart
070-3207480

Kerkonderhoud.cvk@pgleidschendam.nl

Penningmeester, huur en verhuur:
dhr G. van Spronsen
070-3278915
penningmeestercvk@pgleidschendam.nl

Leden:
dhr. H. Grolle (actie Kerkbalans)
dhr. A. Luiten
dhr. A. Vaders

Onkosten declaraties
Onkosten kunnen worden gedeclareerd bij het college van kerkrentmeesters middels het declaratieformulier.

Meer info:
Gert van Spronsen
Kooiland 58
2264 MR Leidschendam
Tel. 070 3278915

 
Beloningsbeleid

Beloningsbeleid
Onze gemeente betaalt het salaris van predikanten, pastorale medewerkers, kerkelijke werkers, cantors en van kosters conform de kerkelijke arbeidsvoorwaarden PKN.
Daarnaast kunnen vrijwilligers een kleine vergoeding ontvangen.
 
 
 

Inloggen


 

Kruisheuvelkerk, online kerkdienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10:00 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Helpdesk voor digitale vragen!
Ondanks dat steeds meer activiteiten voorzichtig worden opgestart blijven we ook afhankelijk van telefoon, computer, tablet en programma's zoals Zoom. Steeds vaker gaat het goed maar toch loop je soms vast. Daarom blijft de helpdesk bereikbaar.
In principe doen we dat via mail of telefoon. Als er toch ondersteuning ter plaatse nodig is zoeken we samen naar een veilige oplossing.
De helpdesk is bereikbaar per mail (helpdesk@pgleidschendam.nl) en per telefoon (06-53505509).
Henk Schuurman


 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
Vacaturebank LeidschenveenVanuit de werkgroep 'Kerkzijn in Leidschenveen' is de vacaturebank gestart.
Lees hier de openstaande vacatures en reageer.
 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.