Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Nieuw ZWO project ‘Fietsambulances voor Malawi” Nieuw ZWO project ‘Fietsambulances voor Malawi”
Met een fietsambulance naar het ziekenhuis, hoogzwanger en de bevalling nadert, kunt u het zich voorstellen? Op een rijdende brancard vastgemaakt aan een fiets? Denk het niet, maar in Malawi wel en daar zijn ze er nog blij mee ook!
Op 4 januari zijn wij gestart met een nieuw ZWO project, fietsambulances voor Malawi.
In Malawi overlijden de meeste moeders en baby's ter wereld rond de bevalling.
Dit komt door gebrek aan kennis en middelen. Er zijn dringend geschoolde verloskundigen nodig. Er kunnen veel levens gered worden als plattelandsmoeders de ziekenhuizen op tijd weten te bereiken.
Een gezonde baby dankzij fietsambulance!


Deze kar waarop een vrouw liggend vervoerd kan worden, redde het leven van Lucia.
Van haar acht kinderen bleven er maar vier in leven. Haar laatste bevalling was in het ziekenhuis, dat ze via een fietsambulance op tijd bereikte. Ze verloor toen veel bloed en kreeg direct een transfusie.
Lucia: "Als ik thuis was geweest, had ik deze bevalling niet overleefd". De fietsambulance is een uitkomst voor moeilijk bereikbare dorpen en een betaalbaar alternatief voor een ambulanceauto. Een fietsambulance kost slechts 425 euro.
Kerk in Actie heeft met steun van partnerorganisaties en lokale kerken het Uchembere Netwerk in het leven geroepen. Dit netwerk brengt ruim 125 moedergroepen essentiële kennis bij over geboorte, borstvoeding en gezondheid. Zo leren de plattelandsmoeders het belang van professionele zorg kennen en durven ze er ook voor te kiezen in het ziekenhuis te bevallen in plaats van thuis.

Meer informatie over dit project:
Ansichtkaart
Poster Malawi
De website van KIA

Collecte: Zondag 27 september 2015

En er is zelfs al een steunbetuiging van binnengekomen!

Daarom vraagt de ZWO-commissie u, mogen wij wederom op uw steun rekenen in de collectes de komend twee jaar?

Alvast onze hartelijke dank!
 
 
Update van partnerorganisatie Uchembere Netwerk in Malawi

Update van partnerorganisatie Uchembere Netwerk in Malawi
In Malawi overlijden de meeste moeders en baby's ter wereld rond de bevalling. Dit komt door gebrek aan kennis en middelen. Het Uchembere Netwerk brengt in drie regio’s (Noord, Midden- en Zuid) ruim 125 moedergroepen essentiële kennis bij over geboorte, borstvoeding en gezondheid. Zo leren plattelandsmoeders het belang van professionele verloskundige zorg kennen en durven ze er ook voor te kiezen in het ziekenhuis te bevallen in plaats van thuis. Verder worden verloskundigen opgeleid en krijgen dorpsgemeenschappen fietsambulances waarmee plattelandsmoeders op tijd het ziekenhuis kunnen bereiken. In deze update leest u wat er in de drie regio’s de afgelopen tijd is bereikt.
 
Regio Noord
In deze regio zijn 42 vrouwen getraind die in hun eigen dorp lid zijn van een moedergroep. Zij deden kennis op over onder meer family planning en over het belang van verloskundige zorg. Deze kennis hebben zij in hun eigen moedergroep gedeeld. Ook kregen 12 jongeren vijf dagen lang een training om in hun eigen dorp leeftijdsgenoten te kunnen voorlichten over gezondheid, seksualiteit, zwangerschap en bevalling. Deze jongeren hebben hun kennis gedeeld met meer dan 1800 leeftijdsgenoten. Verder kregen 120 gezondheidswerkers een training over hoe ze op een goede manier met hun patiënten kunnen omgaan. Onderwerpen die in deze training aan de orde kwamen waren onder meer: communicatie met patiënten, omgaan met lastige patiënten en nieuwe verloskundige vaardigheden. Dankzij de activiteiten van het Uchembere netwerk is het sterftecijfer van baby’s voor of bij geboorte in deze regio gedaald van 34/1000 naar 28/1000.
 
Regio Midden
In de regio Midden stijgt dankzij de inzet van het Uchembere Netwerk het aantal vrouwen dat in een kliniek of ziekenhuis bevalt. Ook begeleiden mannen steeds vaker hun vrouw naar een kliniek of ziekenhuis. In deze regio zijn 50 mensen getraind tot counselor. Dankzij deze training kunnen zijn in hun eigen dorpsgemeenschap zwangere vrouwen en jonge moeders informatie en advies geven over zwangerschap, bevalling en moederschap. Tijdens deze training bleek dat er in afgelegen dorpen veel misvattingen bestaan. Zo bestaat het idee dat vrouwen na zes maanden zwangerschap geen seks meer kunnen hebben met hun partner of dat placenta’s worden gebruikt voor medicijnen. Dat laatste weerhoudt vrouwen ervan om in een kliniek of ziekenhuis te bevallen. Tijdens de training leren de counselors hoe ze deze misvattingen kunnen weerleggen. In deze regio laten ook steeds meer vrouwen en stellen zich testen op HIV.
 
Regio Zuid
Ook in de regio Zuid kwamen meer vrouwen naar de kliniek voor verloskundige zorg. Ook nam het aantal mannen dat hun vrouw bij de bevalling naar een kliniek of ziekenhuis begeleidt, toe. Verder wordt er steeds vaker gebruikt gemaakt van fietsambulances om vrouwen naar een kliniek of ziekenhuis te vervoeren. Ook in deze regio daalt de moeder- en babysterfte en is er meer kennis over thema’s als gezondheid, seksualiteit, voorbehoedsmiddelen en verloskundige zorg. Daarnaast werd in het Mulanje Ziekenhuis in deze regio gewerkt aan een beter systeem om afval te verwerken. Zo werden er aparte afvalstromen opgezet voor onder meer placenta’s, voor geïnfecteerd organisch afval en voor scherpe voorwerpen. Het ziekenhuis kreeg van het Ministerie van Gezondheid het keurmerk van infectie-vrij ziekenhuis.
 
 
 
 

Inloggen


 

Uitvaartdienst
datum en tijdstip 21-01-2021 om 11.00 uur

 meer details

 
Helpdesk voor digitale vragen!
Ondanks dat steeds meer activiteiten voorzichtig worden opgestart blijven we ook afhankelijk van telefoon, computer, tablet en programma's zoals Zoom. Steeds vaker gaat het goed maar toch loop je soms vast. Daarom blijft de helpdesk bereikbaar.
In principe doen we dat via mail of telefoon. Als er toch ondersteuning ter plaatse nodig is zoeken we samen naar een veilige oplossing.
De helpdesk is bereikbaar per mail (helpdesk@pgleidschendam.nl) en per telefoon (06-53505509).
Henk Schuurman


 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
Vacaturebank LeidschenveenVanuit de werkgroep 'Kerkzijn in Leidschenveen' is de vacaturebank gestart.
Lees hier de openstaande vacatures en reageer.
 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.