Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
3 januari 2016, Nieuwjaarsdienst in de Kruisheuvelkerk

3 januari 2016, Nieuwjaarsdienst in de Kruisheuvelkerk

Een dienst voor heel Leidschendam/Leidschenveen. En er is wat af gewenst.
Voor de dienst stonden onze drie predikanten al opgesteld, zodat zij een ieder een gezegend en goed 2016 konden wensen. En na de dienst werd dit door de gemeenteleden onderling nog eens dunnetjes over gedaan. Een dienst waaraan het gelegenheidskoor weer een bijdrage leverde, waarin werd gelezen, gebeden en mooi gezongen. Ds. Theo Haitjema preekte deze morgen voor een volle kerk.
De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal in de nevendienst. De tieners zaten in hun ‘glazen huis’ en de jongsten bevolkten de crèche. Wat hebben wij het goed met elkaar. Een nieuw gemeentelied. ‘Wij gaan op reis’, heerlijk om dit met elkaar te kunnen zingen.
En dan....., op 13 januari onze gezamenlijke gemeenteavond in de Dorpskerk, waar we het met elkaar gaan hebben over 'Onze toekomst'. Een toekomst om van te dromen.

 
8 januari 2016, cursus AED en reanimatie in de Leidraad

8 januari 2016, cursus AED en reanimatie in de Leidraad

Acht vrijwilligers uit Leidschendam en Leidschenveen hadden zich opgegeven en deden mee. De cursus werd gegeven door Wouter Verbeek, een ervaren en zeer gedreven IC-verpleegkundige. Eerst werd er begonnen met het theoretische gedeelte met informatie hoe herken je een hartstilstand (iemand ademt niet meer door) en wat moet je doen (luisteren, kijken, voelen of iemand ademt, iemand anders 112 laten bellen en om AED vragen en daarna beginnen met ritmisch drukken op de borstkas en steeds blijven doorgaan, zo nu dan beademen). Wist je dat de overlevingskans van een hartstilstand in Nederland stijgt van10% richting 20-30% door steeds meer burgerhulp en AED's? Aan het eind van de avond kregen acht mensen een diploma geldig voor twee jaar. De cursus was de moeite waard en we hebben weer acht mensen die kunnen reanimeren en de AED gebruiken. Van harte aanbevolen om ook eens een cursus te volgen. Als er veel belangstelling is, organiseren we het gewoon nog een keer. Misschien iets voor de jeugd?
 André Vaders

 
13 januari 2016, Gemeenteavond in de Dorpskerk

13 januari 2016, Gemeenteavond in de Dorpskerk

Ruim honderd mensen uit Leidschendam / Leidschenveen bezochten deze avond, die werd geopend door de scriba van de Algemene Kerkenraad. Hierna probeerden we lied 809 in canon te zingen.
Annemieke had de aanwezigen in vier groepen verdeeld. Helaas, helaas het in canon zingen mislukte jammerlijk met als gevolg veel gelach en een vrolijke sfeer. Opnieuw geprobeerd maar dan in twee partijen. Jawel nu klonk het een stuk beter. Fulco en Willemijn presenteerden met de beamer hoe men in de afgelopen periode al is begonnen met dromen over de toekomst van de PGL.

lees meer »
 
31 januari 2016, jongerendienst in de Leidraad

31 januari 2016, jongerendienst in de Leidraad

Een impressie van de jongerendienst in de Leidraad. Thema: Jozef

 
10 februari 2016, Ouderenmiddag Kruisheuvelkerk

10 februari 2016, Ouderenmiddag Kruisheuvelkerk

Een gezellige drukte in de Voorhof van de kerk. Ongeveer honderd mensen waren deze middag aanwezig. Ouderen niet alleen uit Heuvelwijk, maar ook uit andere wijken. Fijn! Sophia opende de middag met een gedichtje en ds. Theo had een lijst vol wetenswaardigheden over Amerika. Vol vooroordelen, hilarisch en soms ook nog waar. Vandaag een film.

lees meer »
 
13 februari 2016, Kruisheuvelkerk

13 februari 2016, Kruisheuvelkerk

Er werd hard geoefend op teksten, bewegen en zang. De kinderen vermaakten zich op hun eigen manier.
Een voorproefje van de musical Jozef door middel van enkele foto's. Nee nog geen kostuums, die blijven een verrassing.
In het huis van Jozef komt de gevangenis bewaarder bij de familie om een pakje overhandigen. Dina er Tirza zijn niet echt in de stemming om een cadeautje in ontvangst te nemen. Het pakje blijkt een gevangenispak. Dina wil het pakje niet in haar kast. Ze was juist aan het opruimen.
 
Bij Potifar.
Potifar komt thuis en zegt tegen zijn vrouw, die zich staat op te maken voor de spiegel, dat hij een slaaf voor haar heeft meegebracht. 'Alweer?  'Zet hem daar maar zo lang neer.' 'Kijk nu toch even.' In plaats van een boerenkinkel heeft hij nu een jonge slaaf meegenomen. Als zijn vrouw hoort dat de slaaf Jozef heet, draait ze zich meteen om en ziet een aantrekkelijk man staan. Mmmm wat een lekker ding.
 
In de gevoerde dialogen zat humor en de liederen bij de scenes lagen prettig in het gehoor. Dit belooft veel goeds voor de uitvoeringen.
Nieuwsgierig naar de hele musical? Er zijn binnenkort kaarten verkrijgbaar voor de uitvoeringen op 22, 23 en 24 april.

 
14 februari 2016, bedankje voor Adri van Elk in de Dorpskerk

14 februari 2016, bedankje voor Adri van Elk in de Dorpskerk

Een bedankje op Valentijnsdag
De bloemen uit de Dorpskerk gingen vandaag naar Adri van Elk.
Zij werd tijdens de dienst door ds Theo Haitjema namens ons allemaal bedankt voor haar vrijwilligerswerk in Schoorwijck.
We konden haar ook feliciteren. Ze is  vandaag 90 jaar is geworden. 
Bekijk hier de foto's.

 
14 februari 2016, Schoolgezinsdienst in de Kruisheuvelkerk

14 februari 2016, Schoolgezinsdienst in de Kruisheuvelkerk

Deze dienst was voorbereid en uitgevoerd samen met de leerlingen en leerkrachten van de Emmaüsschool.
Thema van de dienst was: Liefde is….. omzien naar elkaar!

lees meer »
 
2 maart 2016, Gemeenteavond PGL - Bouwstenen voor de kerk

2 maart 2016, Gemeenteavond PGL - Bouwstenen voor de kerk

In De Leidraad was men er klaar voor. Koffie en thee, ter verwelkoming, waren gezet.
Om 20.00 uur opende Dick Kaajan de avond, met lezing en gebed. Hierna zongen we lied 276. Vervolgens kwamen onze drie predikanten aan het woord.

lees meer »
 
6 maart 2016 – Gezamenlijke dienst in de Kruisheuvelkerk

6 maart 2016 – Gezamenlijke dienst in de Kruisheuvelkerk

In deze dienst werkte een gelegenheidskoor mee o.l.v. Cyriel Tonnaer, dirigent van Schola Cantorum van het Ward instituut, een gregoriaans koor.
We zongen een aantal gregoriaanse liederen uit het Nieuwe Liedboek. Zaterdag hadden de mensen uit dit koor geoefend tijdens een ‘workshop’. Vandaag een volle kerk, mooie schikking, fijne liederen (wat klinkt gregoriaans toch mooi) en een goede uitleg.
De kinderen waren naar de kindernevendienst en de tieners hadden Lounge. Na afloop werd Cyriel bedankt met een prachtige bos bloemen. Na de zegen bleven veel mensen nog koffie of thee drinken én natuurlijk ook napraten over deze fijne dienst. De kaartjes voor de musical gaan al grif van de hand en Vlietwijk is nog op zoek naar vrijwilligers om op Koningsdag te helpen.

 
12 maart 2016, grote schoonmaak in de Leidraad

12 maart 2016, grote schoonmaak in de Leidraad

Op zaterdag 12 maart heeft een groep vrijwilligers in de Leidraad grote schoonmaak gehouden en zijn kleine klusjes gelijk gedaan. We zijn de hele dag bezig geweest maar het resultaat mag er zijn. De Leidraad is klaar voor Pasen!
Dank aan alle vrijwilligers.

Bekijk de foto's

 
20 maart 2016, Palmpasen in de Dorpskerk

20 maart 2016, Palmpasen in de Dorpskerk

In de Dorpskerk is er met Palmpasen hard gewerkt, gesnoept en trots door de kerk heen gelopen. Groot feest voor jong en oud! En daarna werden de stokken weggebracht naar mensen van wie we dachten dat ze wel een steuntje in de rug konden gebruiken. 

Bekijk de foto's

 
20 maart 2016 - Palmpasen in de Kruisheuvelkerk

20 maart 2016 - Palmpasen in de Kruisheuvelkerk

De stokken waren versierd en twee jongeren deelden bij de ingang de liturgieën uit. Ze hadden er vanmorgen duidelijk zin in. De kerk stroomde vol, zelfs zo vol dat er liturgieën en liedboeken gedeeld moesten worden.
Een goed teken. Na afkondigingen van de ouderling begon de dienst. Bijzonder vandaag was dat de groep basiscatechisanten het Kyriëgebed verzorgden.

lees meer »
 
20 maart 2016 - Palmpasenstokken maken in de Kruisheuvelkerk

20 maart 2016 - Palmpasenstokken maken in de Kruisheuvelkerk

Al rond 09.00 uur kwamen de kinderen met hun ouders om een Palmpasenstok te maken.
De houten kruizen, het papier, de eitjes, plakband en buxustakjes lagen al klaar. Dat een stok versieren concentratie vereist werd al snel duidelijk.
Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen waren bezig om de stokken zo mooi mogelijk te maken. Als je klaar was werd er in de hal een broodhaantje opgedaan. (Nou ja, broodhaantje? Hiervoor had je wel enige fantasie nodig) Alle stokken werden van naam voorzien zodat ieder tijdens de dienst met zijn eigen werkstuk kon pronken.

Bekijk de foto's

 
Op weg naar Pasen en Paasfeest in de Dorpskerk

Op weg naar Pasen en Paasfeest in de Dorpskerk

”Beelden van hoop” was het thema dat als rode draad door de diensten van de Stille Week heen liep.
Witte donderdag was een dag vol van tegenstrijdigheden, een dag van hoop en wanhoop.

Op Goede vrijdag  stonden we stil bij de laatste uren van Jezus’ leven. De dienst was ingetogen.
Op Stille Zaterdag hoorden we verhalen vol kracht en bevrijding. Het licht ging al gloren.

 
De inleidende teksten, de verklarende teksten bij de liturgische schikking en het prachtige gedicht Hoop van Vaclav Havel is te lezen in de orde van dienst van de Stille Week.
 
Zondagochtend was het feest, het feest van Pasen. Het wilgenkruis werd een levend kruis.
In de orde van dienst kunt u ook nog twee prachtige gedichten lezen.

Bekijk de foto's

 

 
Diensten in de Leidraad: ‘Het leven is De Liefde Waard!’

Diensten in de Leidraad: ‘Het leven is De Liefde Waard!’

Het thema vanaf Palmpasen de Stille Week door naar PASEN!
De kinderen die met hun Palmpasenstokken de kerk in kwamen onder gezang van ‘Zwaai, zwaai, zwaai met jonge groene taken. Het verhaal over de opgang van Jezus naar Jeruzalem. In canon ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft’. Witte Donderdag was een mooie viering aan tafel met een goed glas wijn, stokbrood met kruidenboter.

lees meer »
 
27 maart 2016, Paasmorgen in de Kruisheuvelkerk

27 maart 2016, Paasmorgen in de Kruisheuvelkerk

Voor de dienst zongen we met de band 'Luister' enkele liederen. Bij de ingang was nog pepermunt en chocola te koop voor het autoproject in Ghana.
De dienst begon, maar niet voordat de kinderen het kruis van wilgentakken hadden versierd met heel veel narcissen die nog een beetje in de knop zaten.
Na het welkom en de mededelingen van de ouderling begon de dienst. Er werd gezongen en gebeden. De kinderen gingen naar de kindernevendienst. De lezingen van vandaag waren uit Genesis 2: 15-25 en Johannes 20: 1-18, waarna de uitleg en verkondiging volgde. Na de gebeden kwamen de kinderen weer terug vanuit de nevendienst. Een fijne dienst die werd afgesloten met het zingen van U zij de glorie, opgestane Heer. Na de zegen was er in de Voorhof nog koffie, thee, limonade, en bij Nathalie en Gert konden nog kaartjes voor de musical worden gekocht.
Bekijk de foto's

 
6 april 2016, Ouderendag Dorpskerk

6 april 2016, Ouderendag Dorpskerk

Het thema van deze dag was Jozef. Na de koffie en het welkom, heeft ds. Fulco ons aan de hand van mooie schilderijen en afbeeldingen het levensverhaal van Jozef verteld. Door de uitleg zagen we Jozef’s leven voorbij komen vanuit bijbels perspectief. Daarna heeft Annemieke de aanwezigen per tafel aan het werk gezet. De broers van Jozef op volgorde leggen, een lied invullen en zelf een Jozef’s mantel of de put maken. Ondertussen smaakte het glaasje fris of de borrel prima.
Na de lunch met slaatje, broodjes en fruit, was de afsluiting in de kerk. In de vesper door Willemijn hoorden we meer over Jozef en heeft Annemieke ons een Jozef-lied uit het liedboek aangeleerd. 
Met een fleurig bloemetje ging ieder huiswaarts na een dag van elkaar ontmoeten, weerzien en gezellige gesprekken.

Bekijk de foto's

 
13 april 2016, Jozef in het Zinnig café 13 april 2016, Jozef in het Zinnig café

Woensdag 13 april was er in de Binnenhof een Zinnig café. We zijn creatief in de weer geweest met de teksten uit de musical Jozef. Het was interessant om eens op een andere manier bezig te zijn met een Bijbelverhaal. Niet alleen met je hoofd, maar ook met hart en handen.
Wij hebben gewerkt met bloemen waarvan we een bloem- en kleurrijke jas van Jozef hebben gemaakt.
Met elkaar hebben we ook glas in lood ramen passend bij het thema gemaakt.
Hierbij twee foto’s van het eindresultaat. In het echt te zien tot en met zondag 24 april in De Binnenhof.

 
 
17 april 2016, Belijdenis en doop in de Kruisheuvelkerk

17 april 2016, Belijdenis en doop in de Kruisheuvelkerk

Bekijk de foto's van deze dienst, waarin Rachelle Houtman belijdenis van haar geloof doet en wordt gedoopt.

 
17 april 2016, School- en Kerkdienst in de Dorpskerk

17 april 2016, School- en Kerkdienst in de Dorpskerk

Op vrijdag kwamen de kinderen van groep 1/2 van PCB de Zonnewijzer de kerk bekijken, versieringen maken, luisteren naar het orgel en nog veel meer.
Op zondag was het zo ver. Om 9 uur waren de eerste kinderen, ouders en juffen van school al in De Binnenhof om de kinderen te schminken. Om half tien kwam de bus uit Kampen aan met het kinderkoor “Alles Kids”. Het thema van de dienst was “wij vieren feest” en een feest was het!

Bekijk de foto’s.

Ook de liturgie was extra feestelijk. Die kunt u hier downloaden.
U kunt de dienst ook nog nog terugluisteren via http://www.kerkomroep.nl/?mp=10573#kerk.php?mp=10573

 
22, 23 en 24 april 2016, voorstellingen Musical Jozef

22, 23 en 24 april 2016, voorstellingen Musical Jozef

Voor de voorstellingen was het bij de ‘grime’, iedere keer weer, een drukte van jewelste. Rimpels werden vervaagd of juist weer geaccentueerd. Het ‘licht en geluid’ deed een laatste check. En het toneel lag er nog stil en verlaten bij.
Buiten stond een menigte te wachten tot de zaal open ging. Iedereen wilde de beste plaatsen. Tja en bij uitverkochte voorstellingen valt dit nog niet mee.
Het verhaal over Jozef, de lievelingszoon van Jakob en Rachel, is overbekend. Als lieveling van zijn vader wordt hij duidelijk meer verwend dan de andere broers. Hij krijgt grotere cadeaus en, als enige, een prachtig gekleurde mantel.
Uit jaloezie zweren zijn 10 oudere broers tegen hem samen en verkopen Jozef aan slavenhandelaren. Ze vertellen hun vader dat hij door een wild dier verscheurd is, en tonen hem als bewijs de met bloed besmeurde mantel.
De slavenhandelaren nemen Jozef mee naar Egypte en verkopen hem aan Potifar, één van de hovelingen van de farao.
 
De musical is het verhaal van Jozef dat vanuit een verrassend perspectief is verteld. Evenmin werd hier de chronologische volgorde aangehouden. We switchten tussen ‘heden en verleden’.
In de pauze was er koffie en thee. Na de voorstelling ging de ‘bar’ open. Hier werd druk gebruik van gemaakt om, met een versnapering in de hand, na te praten.
 
En nu? De drie dagen ‘musical’ zijn weer voorbij. Een kroon op het werk van veel oefenen.
Om met de woorden van Dina, de zus van Jozef, te spreken: “Toch? Niet dan?”.

Bekijk de foto's

 
 
 
27 april 2016, Koningsdag rond de Dorpskerk groot succes

27 april 2016, Koningsdag rond de Dorpskerk groot succes
Weermannen zijn allemaal profeten die brood eten. Dat bleek maar weer op Koningsdag. Op een enkele spetterbui na bleef het droog. Koud was het wel, dus gingen de versgebakken pannenkoeken als warme broodjes over de toonbank. In en rond de Dorpskerk was er vertier voor jong en oud. Spijkerboek-hangen, blikgooien en in de Binnenhof de boeken- en rommelmarkt.
Ook de dames van de crea-groep verkochten veel zelfgemaakte spullen en de grote publiekstrekker was de toren. Meer dan honderd mensen beklommen de toren van de kerk voor een uniek uitzicht op het sluisgebied. Het was een groot succes, alle activiteiten leverden bijna 1600 euro op! Geld dat we goed kunnen gebruiken voor het onderhoud van onze historische Dorpskerk.

Bekijk de foto's

 
5 mei 2016, Hemelvaartsdag in de Dorpskerk

5 mei 2016, Hemelvaartsdag in de Dorpskerk
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is een traditie. Dit jaar wandelden we vanuit de Dorpskerk langs markante punten in Leidschendam.
De kinderen moesten de plekjes vinden waarvan er op hun bingokaart foto's stonden. Om 8.15 uur was er geen rimpeltje op de Vliet en het was prachtig weer.
Bij terugkomst stond er in de Binnenhof een heerlijk ontbijt klaar. Als afsluiting was er een vesper onder leiding van dominee Willemijn van Dijk. We zongen de Nederlandse versie van Morning has broken van Cat Stevens: Dit is een morgen, als ooit de eerste.
Zo voelde het inderdaad een beetje.


Bekijk de foto's

 
15 mei 2016, Pinksterfeest in de Kruisheuvelkerk

15 mei 2016, Pinksterfeest in de Kruisheuvelkerk

Voorganger in deze dienst was ds. Theo; organist - Patrick; fluit - Judith; saxofoon - Manouk en gitaar - Jacco. Ook een gelegenheidskoor o.l.v. Vigilia was aanwezig.
De instrumenten waren opgepoetst en de kelen gesmeerd. Iedereen had er duidelijk zin in. De voorkant van de liturgie was uitnodigend. ‘De kerk is leuk’. De kerk was ook vol.

lees meer »
 
6 juli 2016, gemeenteavond in De Leidraad

6 juli 2016, gemeenteavond in De Leidraad

Van toekomstdroom naar werkelijkheid.
De afgelopen periode is er hard gewerkt om de ruim 200 bouwstenen die we als gemeente hebben aangeleverd te verwerken tot zeven bouwstenen waarmee we kunnen voortbouwen aan een kerk, een gemeente die stáát, die leeft.
De voorbereidingsgroep ‘Onze Toekomst’ heeft voor de realisatie van de toekomstplannen van de PGL drie ‘pijlers’ gevormd. Drie taakgroepen gaan elk één van deze pijlers onderzoeken en in concrete en uitvoerbare plannen uitwerken.
 
Na ontvangst met koffie werd van de vele aanwezigen op onze gemeenteavond input gevraagd.
De avond werd geopend door de voorzitter van de Algemene Kerkenraad en daarna zorgde ds. Willemijn met een wel heel bijzondere ‘bingo’ dat er op een heel prettige en geanimeerde manier kennis met elkaar gemaakt werd.
Ds. Theo vertelde nog eens hoe we zijn begonnen en waar we nu staan. En waar gaan we naartoe. Omdat het teveel zou zijn alles in een keer te veranderen/bespreken waren de plannen in uitvoerbare pijlers verdeeld.
Ds. Fulco vertelde welke drie pijlers er deze avond besproken zouden worden.
-             Manier van vieren
-             De tafel van samen
-             Het kerkplein
Hieruit konden de aanwezigen een pijler kiezen en bedenken welke input er meegegeven kon worden. Na hard werken zongen we nog ons ‘gemeentelied’ en tot slot was er nog een drankje en een hapje.

De foto's

 
10 juli 2016, Voorhofdienst in de Kruisheuvelkerk

10 juli 2016, Voorhofdienst in de Kruisheuvelkerk
Op de voorkant van Het Kerkblad stond het al; 'De herinrichting van de Kruisheuvelkerk vordert..'
Vandaag konden we dit met eigen ogen aanschouwen. Het liturgisch centrum ziet er nu al prachtig uit. Wat nog ontbreekt zijn 'licht en geluid', maar dit is besteld. Vanochtend was er een Dienst van Schrift en Tafel in de Voorhof. Het was een beetje passen en meten, maar er gaan tenslotte veel makke schapen in een hok.
Het was een fijne dienst met het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een verhaal waarvan je denkt het te kennen, maar bij iedere uitleg hoor je toch weer iets nieuws.
Het elkaar de vrede van Christus wensen voelt iedere keer weer goed. Tijdens het delen van brood en wijn speelde Arthur prachtige pianomuziek. Na de zegen werd iedereen uitgenodigd om een kijkje in de kerk te nemen. Hier werd druk gebruik van gemaakt. En.. tja, de preekstoel had aantrekkingskracht.
Alles werd door kritische ogen bekeken en betast, en oh wat zijn we blij met hoe het geworden is. Nog even wachten op de lampen en de geluidsinstallatie en de diensten kunnen weer in de kerkzaal gehouden worden.

Bekijk de foto's

 
21 augustus 2016, Afscheid van de Kindernevendienst in de Kruisheuvelkerk 21 augustus 2016, Afscheid van de Kindernevendienst in de Kruisheuvelkerk

Marenthe, Karsten, Jaro en Lucas  hebben vandaag afscheid genomen van de Kindernevendienst. Hun basisschooltijd is voorbij en zij gaan nu naar het voortgezet onderwijs. Voor hen was er weer een passende presentatie gemaakt waarin te zien is hoe klein ze waren en hoe zij zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Ook voor Tobias is zijn kindernevendienst tijd voorbij. Hij kon vandaag helaas niet aanwezig zijn.
Vandaag mochten Marenthe, Jaro, Karsten en Lucas nog één keer naar de nevendienst. Hier werd op aanschouwelijke wijze het verhaal van Jona in de Walvis verteld. Na de preek kwamen de kinderen weer terug in de dienst. Vandaag hebben we de Maaltijd des Heren gevierd. Omdat er in de kerkzaal nog steeds wordt gewerkt, was ook deze zondag weer dienst in de Voorhof. Zelfs de klapstoeltjes van het terras moesten worden bijgezet, omdat er anders te weinig zitplaatsen waren.
Maar....... ook vandaag bleek weer dat er veel makke schapen in een hok gaan. Na de dienst bleven er veel mensen na voor de koffie. En buiten? Hier kwam de regen met bakken uit de hemel.

Bekijk de foto's


 
 
Duurt Renkema onderscheiden met een draaginsigne vsn de PKN

Duurt Renkema onderscheiden met een draaginsigne vsn de PKN
Duurt Renkema is op zondagochtend 18 september onderscheiden met een draaginsigne en een bijbehorende oorkonde. Deze zijn voorzien van het logo van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.
Met name het werk voor de kerkadministratie dat hij al meer dan 25 jaar doet was reden voor deze onderscheiding.
 
 
25 september 2016, gezamenlijke startzondag van de PG Leidschendam

25 september 2016, gezamenlijke startzondag van de PG Leidschendam
Bij het binnenkomen van de kerk kon het je niet ontgaan: nieuw liturgisch meubilair. Zo licht en mooi strak vormgegeven. De stiltehoek is prachtig geworden met het gekleurde raam dat geplaatst is. Het straalt warmte uit en toch ook een serene rust. Hier kunnen we een kaarsje branden en iets in het voorbedeboek schrijven.
De kerkenraad kwam binnen en de ouderling van dienst deed de afkondigingen.
Hierna gaf hij het woord aan Toon van Velzen, die als voorzitter van de Commissie Herinrichting Kruisheuvelkerk een toelichting gaf over de verbouwing en over wat we nog tegoed hebben. Hierna begon de dienst. In de liturgie stond alles uitgewerkt, maar ook het 'beam-team' was paraat.
Geweldig dat je de tekst nu mee kon zingen vanaf het projectiebord. Bijna niemand keek nog in zijn liturgieblad, waardoor het zingen veel beter klonk.
Het aanvangslied was al heel fijn om te zingen. 'De vreugde voert ons naar dit huis, waar 't Woord aan ons geschied' en vreugdevol was het. Het gelegenheidskoor o.l.v. Vigilia van Akkeren zong in deze dienst en ook dat maakte het vreugdevol. Prachtig! Drie predikanten die ieder hun deel in de viering hadden. Voor de kinderen was er, heel vertrouwd, kindernevendienst.
Voor de kleinsten was er crèche. We vierden met elkaar de dienst van de tafel. Hierbij werd het nieuwe glazen avondmaalstel in gebruik genomen. Na de dienst was er koffie, thee en limonade. En.... voor de restauratie van de kerkbanken kon worden ingetekend voor 1 euro per centimeter. Thuis gauw maar even nameten hoeveel plaats je/u op zondag nodig hebt. Omdat niet in ieders portemonnee gekeken kan worden, zijn de kerkrentmeesters blij met ieder centimeter die gesponsord wordt, maar denkt u: 'Kom, laat ik eens gek doen, ik sponsor gewoon een hele bank' dan kan ook met de restauratie van de banken snel een begin worden gemaakt.

Bekijk de foto's.

 
2 oktober 2016, afscheid ambtsdragers in de Leidraad 2 oktober 2016, afscheid ambtsdragers in de Leidraad

Een dag van afscheid in De Leidraad in Leidschenveen. Daar namen we afscheid van Anja den Heyer, die na 8 jaar  kerkenraadslid het stokje overdraagt. Een warm dankwoord voor haar. Gelukkig blijft ze nog wel actief voor de kerk en zullen wij haar nog regelmatig zien.

lees meer »
 
9 oktober 2016, Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

9 oktober 2016, Doopdienst in de Kruisheuvelkerk
Vandaag een fijne dienst met medewerking van de band Luister.
Na binnenkomst van de ambtsdragers en het welkom door de ouderling van dienst, werd er gezongen. Ook de tafelkaarsen werden aangestoken.
De kinderen gingen naar de nevendienst waar ze druk aan de slag gingen en in de crèche was het een drukte van jewelste.
lees meer »
 
29 oktober 2016, PGL-Volleybaltoernooi

29 oktober 2016, PGL-Volleybaltoernooi

Op zaterdagavond 29 oktober hebben acht teams van onze gemeente gespeeld in sporthal De Fluit. De verschillende teams waren dit jaar aan elkaar gewaagd. Daardoor waren de wedstrijden vaak spannend met verrassende uitslagen. De scheidsrechters Aag en Rokus wisten alles in de hand te houden. Helaas moest de EHBO (Jaap en zijn zussen) ook een aantal keer in actie komen.
Na de drie poulewedstrijden en de daarop volgende kruiswedstrijden, kwamen de poulewinnaars tegen elkaar uit in de finale: Vliet-Armada - Funny Beans. De eindstand was 21-18, dus het Vliet-Armada-team ging met de wisselbeker naar huis. Na het gezellige en sportieve toernooi is er door alle teams nog wat gedronken in de kantine en gezellig nagepraat. De initiatiefnemers gaan proberen volgend jaar oktober weer een PGL-volleybaltoernooi te organiseren.

Bekijk de foto's

 
30 oktober 2016, Feest in de Kruisheuvelkerk

30 oktober 2016, Feest in de Kruisheuvelkerk

Na de afkondigingen en het aansteken van de tafelkaarsen begon onze dienst. Wat een feest! Ingrid den Hartog werd bevestigd als ouderling. Fijn dat er altijd weer mensen zijn die een taak op zich willen nemen. Wat zijn we als gemeente gezegend met zoveel vrijwilligers die een steentje willen bijdragen. Niet alleen personen die zichtbaar een taak uitvoeren, maar ook de vele mensen die achter de schermen actief zijn.
 

lees meer »
 
5 november 2016, Nationale Synode in Dordrecht

5 november 2016, Nationale Synode in Dordrecht

Met de groep 'Met de Bijbel op Tafel' zijn we per trein naar Dordrecht gereisd om hier in de Grote Kerk bij de bijeenkomst van de Nationale Synode te zijn.
Een vol programma met samenzang, zang door het Urker mannenkoor, gebed, film en veel sprekers. Oorspronkelijk zou Andries Knevel als moderator de leiding hebben over de filmpjes met daarbij de vraag 'passen wij allen in één verbond'. Wegens ziekte werd hij vervangen. Het ochtendprogramma duurde tot ongeveer 13.30 uur. Buiten was het koud, maar in de kerk was het niet veel warmer. Dikke truien en jassen bleken nog net onvoldoende om het behaaglijk te hebben. In de pauze kreeg ieder een lunchzak met broodjes, fruit, drinken en iets te snoepen. Vanaf 14.00 uur start van het middagprogramma. Nog steeds koud natuurlijk. Zelfs bij de band die ons liet staan en handenklappen werden we niet veel warmer.  Een prachtige kerk die Grote Kerk, maar o wat verlangden we naar onze eigen kerk waar wel gestookt kan worden. Stijf van de kou zochten, we rond 17.30 uur, een tentje om met elkaar nog een hapje te eten. Dit lukte en in de verwarmde ruimte deden we ons tegoed aan de maaltijd. Hierna naar het station, waar we de trein naar Den Haag CS namen.

Bekijk de foto's

 
6 november 2016, Jongerendienst met thema "Hoop" in de Kruisheuvelkerk

6 november 2016, Jongerendienst met thema "Hoop" in de Kruisheuvelkerk

De ambtsdragers komen binnen. Dit keer Liesbeth als jeugdouderling met nog enkele jongeren die de dienst van vandaag hadden voorbereid.
Het koor YMCA verleende deze dienst haar medewerking. Een dienst dus deze morgen net even iets anders dan anders.
Na het aansteken van de tafelkaarsen zongen we 'Dit is een morgen als ooit de eerste'.
De kinderen mochten deze ochtend in de kerk blijven zitten, er werd gelezen uit verschillende kinderbijbels. Een paar van de kleinste kinderen gingen naar de voorhof en konden kleuren. Op deze manier kon toch iedereen de dienst meemaken. De lezing was Lucas 5, 17-20 (Bijbel in gewone taal). Na het lied Heer uw licht en uw liefde schijnen werd het verhaal van 'De verlamde man', uit de kinderbijbels gelezen. YMCA zong hierna Just to be close to you. Deze dienst met veel zang vloog voorbij.
Kon je/u er niet bij zijn deze morgen? Via deze link is de dienst terug te luisteren.

Bekijk de foto's

 
 
 
19 november 2016, Running Dinner

19 november 2016, Running Dinner

Rond 17.00 uur was iedereen aangekomen op het adres waar het voorgerecht geserveerd zou worden, vervolgens rond 18.00 uur een verhuizing naar het volgende adres waar het hoofgerecht werd genuttigd. Gezellige gedekte tafels en, nu in een andere samenstelling, weer kletsen en smullen maar.
Tot slot ‘op naar het toetje’ in de Kruisheuvelkerk. Hier was een prachtige desserttafel ingericht. Overheerlijk!
Het samenzijn was weer heel fijn en geanimeerd. Of je nu jong of wat ouder bent, of je nu wel of niet een gerecht klaarmaakt, iedereen kan meedoen en is van harte welkom.

Bekijk de foto's

 
20 november 2016, Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar in de Kruisheuvelkerk

20 november 2016, Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar in de Kruisheuvelkerk

Het Vocaal Ensemble Roering verleende medewerking aan deze dienst.
Een bijzondere dienst, waarin de namen werden genoemd van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor elk van hen werd een kaars ontstoken.

Het ontsteken van de kaarsen werd afgewisseld  met het zingen van: 'Als alles duister is'.
Voor allen die niet bij naam genoemd werden, maar zeker wel gemist, werd één kaars ontstoken. Tot slot kreeg ieder de gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken; als teken van verbondenheid met, en als gedachtenis aan hen die ons zijn voorgegaan.

Bekijk de foto's

 
 
 
10 december 2016, Oefenen met het Kinderkoortje in de Kruisheuvelkerk

10 december 2016, Oefenen met het Kinderkoortje in de Kruisheuvelkerk

Bij binnenkomst zagen we het al. In verband met de Top 2000-dienst had de kerk een metamorfose ondergaan.
De kerstboom stond ook al en het zag er heel gezellig uit. In zo'n omgeving is het dan ook leuk oefenen. We waren met een behoorlijk groepje kinderen die op de basisschool zitten. Van 4 tot 12 jaar dus.
Om 16.00 uur begon de repetitie. Keurig op het podium opgesteld, werd er naar de instructies van Vigilia geluisterd. Annemiek achter de piano zorgde voor de begeleiding.
In 'Het Kerkblad' stond al geschreven dat het kinderkerstfeest (voor jong én ouder) een dienst is waarin het kerstverhaal op aansprekende wijze centraal zal staan, met kinderen in de hoofdrol.
Dit is zeker zo en het belooft weer veel goeds.
Bekijk de foto's

 
10 december 2016, Kerstfair en sponsordiner in de Dorpskerk

10 december 2016, Kerstfair en sponsordiner in de Dorpskerk

Op zaterdag 10 december hing de sfeer van Kerst al in de Dorpskerk. Op de jaarlijkse Kerstfair was er van alles te koop, zoals zelfgemaakte kerstkaarten, houten figuurtjes en boeken. Voor de kinderen waren er workshops mini-kerstbomen maken. En al was het niet heel erg koud; de glühwein smaakte prima. ’s Avonds was er in de kerkzaal, onder de kroonluchter, een Italiaans sponsordiner voor het restauratiefonds van de Dorpskerk. Soep en toetje waren door de vrijwilligers zelf gemaakt, de lasagne was gesponsord door Villa Rozenrust. Het was een gezellige avond, met erg lekker eten op een bijzondere plek.

Bekijk de foto's

 
11 december 2016, Top2000 dienst in de Kruisheuvelkerk

11 december 2016, Top2000 dienst in de Kruisheuvelkerk

Zondag 11 december jl. de tweede keer een Top 2000-dienst in de Kruisheuvelkerk, dus het belooft al een traditie te worden. Een grote verbetering met de eerste keer is de beamer waarop alle liedjes werden geprojecteerd. Ook fantastisch, dat de nummers in het geheel werden gedraaid. Omdat je op die manier van a tot z kon meezingen, was het een supervrolijke dienst.

lees meer »
 
13 en 14 december 2016, Kerstfeest voor ouderen in de Kruisheuvelkerk

13 en 14 december 2016, Kerstfeest voor ouderen in de Kruisheuvelkerk
Twee dagen feest, twee dagen lachende gezichten. De tafels waren gezellig gedekt en vanaf 15.30 uur was iedereen welkom voor een hapje en drankje. Op tafel stond voor ieder een lantaarntje waarop het menu vermeld stond. Dat zag er weer goed uit. Nu gaat het deze dagen niet uitsluitend om wat je eet, maar hoe en met wie je eet.
Gezellig ontwikkelden zich de gesprekken en we zagen veel lachende gezichten. Enthousiaste vrijwilligers hadden zich ingezet om de ouderen van Leidschendam/Leidschenveen eens lekker te verwennen.  Een voorgerechtje, een soepje, een hoofdgerecht en een nagerecht. Tot slot nog koffie of thee.
lees meer »
 
16 december 2016, Kerstzangavond van het Leidschendams Kerkkoor en Kerkkoor Scheveningen

16 december 2016, Kerstzangavond van het Leidschendams Kerkkoor en Kerkkoor Scheveningen

Dirigent was Marcel van Duijvenvoorde. Hij had voor een programma gezorgd waarin het tedere aspect van de naderende geboorte van Jezus Christus er uit sprong. Dit werd geaccentueerd door twee instrumentalisten uit de houtgroep, Henny Hup op fluit en Peter Le Feber op hobo.
Zong het koor aanvankelijk bekende kerstliederen in vier partijen, naar mate de avond vorderde werden de muziekstukken gecompliceerder. Bij het Wohl mir, das Ich Jesum habe van Bach speelden de fluitist en hoboïst de bekende instrumentatielijn en de organist, Arie Kraaijeveld, alleen de akkoorden, waardoor het koor vocaal kon uitpakken. Erg mooi klonk het door soliste Margriet Wagner gezongen Rejoice van Händel.

Bekijk de foto's

 
24 december 2016, Kerstnachtdienst in de Kruisheuvelkerk

24 december 2016, Kerstnachtdienst in de Kruisheuvelkerk

Een dienst waarin een klein gelegenheidskoor o.l.v. Ingrid den Hartog zong. Het koor zong mooi en zuiver. Prachtige liederen klonken, heerlijk om naar te luisteren. We keken naar het kerstverhaal. Een verrassend, hilarisch filmpje van een paar minuten, waar om gelachen werd.
De lezingen uit de Bijbel, de uitleg en verkondiging waarin werd gesproken hoe een kind de wereld in beweging kon krijgen. Net was ook bekend dat ongeneeslijke zieke Tijn twee miljoen euro bij elkaar had gelakt. Ontroerend net als de geboorte van Jezus.
Het was een fijne dienst met zang en muziek. Met name wil ik "Hark! The herald angels sing" noemen, gespeeld op piano en dwarsfluit. Prachtig!
De collecte van vanavond was bestemd voor het hospice GENTLECARE in Zuid-Afrika. Wil(t) u/je over dit hospice meer lezen kijk dan in het kerkblad onder Werkgroep Colesberg. Hier staan actuele berichten uit het hospice.
Na deze kerstdienst was er kerstbrood en glühwein.

 
24 december 2016, Kinderkerstfeest in de Kruisheuvelkerk

24 december 2016, Kinderkerstfeest in de Kruisheuvelkerk

Wel haast een van de vrolijkste feesten die de kerk kent. Ook dit jaar weer.
Veel kinderen uit de hele PGLeidschendam hadden samen met papa's, mama's, oma's, opa's, broertjes en zusjes, tantes en ooms de weg naar de Kruisheuvelkerk gevonden. Wat had het koortje hard geoefend, wat werd er mooi gezongen, wat werd het kerstspel goed gespeeld. Had u/je dat ook? Op de fiets op weg naar huis klonk nog steeds het Sjok, sjok, sjok van het ezeltje in mijn oren, en dat terwijl ik met een blij gevoel in een rap tempo naar huis reed. Wat was het een fijne dienst met zoveel kinderen.
 
Nog meer foto's bekijken? Bezoek dan ook eens onze facebookpagina

 
25 december 2016, Kerstmorgen in de Kruisheuvelkerk

25 december 2016, Kerstmorgen in de Kruisheuvelkerk

Vandaag met muzikale begeleiding van orgel - Arthur Vos, en trompet - Anita Mijsbergh.
De gemeente kreeg een klein voorproefje van de film die de kinderen in de nevendienst gingen bekijken. De weken ervoor hadden ze met eierdozen al een stal geknutseld. Weer een feestelijke dienst waarin fijn gezongen werd. In de crèche deden de kinderen hun eigen 'ding'. Toen de film in de nevendienst was afgelopen werd er nog snel even een groepsfoto gemaakt. Alle kinderen er leuk op krijgen? Een haast onmogelijk verzoek. Er leuk op staan blijkt toch een stuk moeilijker, dan wanneer er gekke bekken getrokken mogen worden. Terug uit de nevendienst mochten de kinderen nog even meespelen op een instrumentje, een taak die ze uiterst serieus namen.
Als verrassing, aan het einde van de dienst, was nog een kort kerstfilmpje. Dit was gemaakt met Legoblokjes.  Na de zegen was er koffie en gezellig napraten.

Bekijk de foto's

 
24 en 25 december 2016, Kerstfeest in de Dorpskerk

24 en 25 december 2016, Kerstfeest in de Dorpskerk

Kerstavond was het al feest in de Dorpskerk. Bij binnenkomst werden we onthaald door mooie carols die werden gespeeld in de hal. Ook tijdens de dienst speelde muziek een belangrijke rol. Bekende melodieën, mooie teksten, gemeente zijn!
Met warme glühwein en een plak kerststol gingen we goed gevoed (letterlijk en figuurlijk) de nacht in.

Op kerstochtend was er wederom een mooie dienst. “Wat is kerst voor jou?". Drie gemeenteleden brachten het voor hen onder woorden. Het feest van kerst mag je delen, niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Daar mag je in de kerk voor “oefenen”.


Bekijk de foto's

 
 
 
 
 

Inloggen


 

Uitvaartdienst
datum en tijdstip 21-01-2021 om 11.00 uur

 meer details

 
Helpdesk voor digitale vragen!
Ondanks dat steeds meer activiteiten voorzichtig worden opgestart blijven we ook afhankelijk van telefoon, computer, tablet en programma's zoals Zoom. Steeds vaker gaat het goed maar toch loop je soms vast. Daarom blijft de helpdesk bereikbaar.
In principe doen we dat via mail of telefoon. Als er toch ondersteuning ter plaatse nodig is zoeken we samen naar een veilige oplossing.
De helpdesk is bereikbaar per mail (helpdesk@pgleidschendam.nl) en per telefoon (06-53505509).
Henk Schuurman


 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
Vacaturebank LeidschenveenVanuit de werkgroep 'Kerkzijn in Leidschenveen' is de vacaturebank gestart.
Lees hier de openstaande vacatures en reageer.
 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.