Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
13 december 2020, derde zondag van Advent 13 december 2020, derde zondag van Advent
Bij de schikking "Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht"

Basisschikking:
Deze bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes.
De schaal staat op vier pijlers (de wijnflessen) Het getal 3 staat symbool voor verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4 verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen.
Een Goed Leven voor iedereen, waar je ook geboren bent.
Het getal vier komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers.
De schaal staat symbool voor ieders plek waar jouw wieg/kribbe heeft gestaan.
Een basis waaruit, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.

3e advent:
Over het paarse kleed ligt ook roze, want het licht van Kerst breekt al door.
Dit is ook terug te zien in de wilgenkatjes.
De 3e pijler is omhuld met mos,  dat doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven.
De weg die we af moeten leggen om dit goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

 
 
6 december 2020, tweede zondag van Advent 6 december 2020, tweede zondag van Advent
Bij de schikking "Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht"

Basisschikking:
Deze bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes.
De schaal staat op vier pijlers (de wijnflessen) Het getal 3 staat symbool voor verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4 verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen.
Een Goed Leven voor iedereen, waar je ook geboren bent.
Het getal vier komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers.
De schaal staat symbool voor ieders plek waar jouw wieg/kribbe heeft gestaan.
Een basis waaruit, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.

2e advent:
Er is ons een nieuwe aarde beloofd, een aarde waar gerechtigheid woont.
De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door de witte kleur van het berkenschors, de (open) bloemen van de Helleborus en tevens de rechte tak en kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden.


 
 
29 november 2020, eerste zondag van Advent 29 november 2020, eerste zondag van Advent
Bij de schikking "Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht"

Basisschikking:
Deze bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes.
De schaal staat op vier pijlers (de wijnflessen) Het getal 3 staat symbool voor verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4 verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen.
Een Goed Leven voor iedereen, waar je ook geboren bent.
Het getal vier komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers.
De schaal staat symbool voor ieders plek waar jouw wieg/kribbe heeft gestaan.
Een basis waaruit, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.

1e advent:
De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is.
Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

 
 
22 november 2020, Laatste zondag van het kerkelijk jaar 22 november 2020, Laatste zondag van het kerkelijk jaar
We zien een lijn met bloemen als een grens of oever in donkere tinten als teken van gemis, het verdriet om de gestorvenen.
Daartussen ook bloemen helder van kleur verbeeldend, de goede herinneringen en ervaringen. Daarachter water met drijfkaarsjes, de overgang naar het licht op de andere oever, de bloemen in het wit.
 
27 september 2020, Startzondag 27 september 2020, Startzondag
Twee groene cirkels met weinig kleur
verbonden met een ketting
verbeelden onzekerheden, beperkingen,
angst, afstand en gemis van contacten…

Maar ook een bloemstuk vol van kleur
onze kleurrijke gemeente,
de zonnebloem centraal,
het Licht van God.
Nieuwe dingen die ontkiemen,
omzien naar elkaar,
nieuwe wegen zoeken,
begin van een nieuw seizoen…
SAMEN op weg…

Tot slot blijdschap
om drie nieuwe ambtsdragers,
de rode rozen staan voor geheimhouding.

Alles is verbonden met klimop,
de trouw van God…

 
 
8 maart 2020, 2de zondag veertig-dagentijd 8 maart 2020, 2de zondag veertig-dagentijd
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. 
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. 
Het thema is dan ook: Een nieuw begin
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Er zijn acht glazen flessen bekleed met rietstengels. Het water er in geeft nieuw leven. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. 

Zondag 8 maart: 
De acht flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met vier gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Helleborus in de flessen bloeit in wintertijd. 
Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitlopende lentetak groeit in het midden van het kruis. 

 
 
1 maart 2020, 1ste zondag veertig-dagentijd 1 maart 2020, 1ste zondag veertig-dagentijd
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. 
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. 
Het thema is dan ook: Een nieuw begin
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Er zijn acht glazen flessen bekleed met rietstengels. Het water er in geeft nieuw leven. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. 

Zondag 1 maart
Acht flessen zijn geplaatst in een cirkel. Een cirkel wordt hier gebruikt als symbool van de aarde. De klimop verbindt de flessen onderling en vormt zo een krans van solidariteit. 


 
 
5 januari 2020, Driekoningen

5 januari 2020, Driekoningen
“De wijze koningen van ver,
zij volgden de verheven ster,
zij zijn van licht tot licht gegaan
en boden God geschenken aan.”

De geschenken symboliseren wie Jezus is:
Goud, zijn koningschap
Wierook, zijn priesterschap
Mirre, zijn menselijkheid
 
25 december 2019, Kerstmorgen 25 december 2019, Kerstmorgen
Kerst: De kroon op alle kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid en licht omdat leven veel licht nodig heeft. Woord, Licht en Leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten
 
22 december 2019. vierde zondag van Advent 22 december 2019. vierde zondag van Advent
De basis van de adventsschikkingen bestaat uit een hoge, driehoekige vorm waaromheen kransen worden geschoven.
De driehoek staat symbool voor: Ik, Jij en God.
De kransen verwijzen naar de cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen.
Elk jaar wordt het opnieuw kerst, ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

4e advent:
De vierde en laatste krans is groen van de klimop. Een hoopvolle kleur: een kleur van leven.
Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. De Eeuwige blijft trouw aan de mensen die zijn weg volgen.

 
 
15 december 2019. derde zondag van Advent

15 december 2019. derde zondag van Advent
De basis van de adventsschikkingen bestaat uit een hoge, driehoekige vorm waaromheen kransen worden geschoven.
De driehoek staat symbool voor: Ik, Jij en God.
De kransen verwijzen naar de cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen.
Elk jaar wordt het opnieuw kerst, ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

De derde krans is boven de eerste en tweede krans geplaatst en zo stijgt de schikking omhoog.
De krans is versierd met conifeer en pinda’s voor de vogels van de hemel.
Het licht van kerst schemert al door, verbeeld door de roze besjes. We steken ook de roze kaars aan.
Het is onze levensopdracht om mens, dier en schepping op een goede manier tegemoet te treden.
We kijken naar dieren en natuurlijk naar mensen om en delen ruimhartig van wat wij ontvangen.

 
 
8 december 2019, tweede zondag van Advent

8 december 2019, tweede zondag van Advent
De basis van de adventsschikkingen bestaat uit een hoge, driehoekige vorm waaromheen kran-sen worden geschoven. De driehoek staat sym-bool voor: Ik, Jij en God. De kransen verwijzen naar de cycli van beginnen en eindigen en op-nieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, ontvangen we waar-schuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Advent is toeleven naar de komst van de vredebrenger. De tweede krans heeft bladeren met scherpe punten naar beneden die naar wapens verwijzen die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en de heelheid van de mensen wordt beoogd.
 
1 december 2019, eerste zondag van Advent

1 december 2019, eerste zondag van Advent
De basis van de adventsschikkingen bestaat uit een ho-ge, driehoekige vorm waaromheen kransen worden ge-schoven. De driehoek staat symbool voor: Ik, Jij en God. De kransen verwijzen naar de cycli van beginnen en ein-digen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan, als een herder die zijn kudde bijeendrijft. De krans symboliseert de omheining waarbinnen de schapen (plukjes wol) zich veilig kunnen voelen. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te doorbreken.
 
22 september 2019, Startzondag

22 september 2019, Startzondag
De drie bloemschikkingen aan de basis symboliseren de drie oorspronkelijke wijken van de PGL.
We voelen ons met elkaar verbonden en groeien naar elkaar toe (klimop).
We delen lief en leed en overbruggen de verschillen.
De bladeren van de vingerplant vertellen dat God ons draagt.
De witte roos tussen de gekleurde rozen van de wijken: de verbinding tussen God en mensen
 
15 september 2019, Doopdienst Tijn Otten

15 september 2019, Doopdienst Tijn Otten
“Levend water, Bron van leven….”

Het (doop)water wordt verbeeld door hangend beregras met waterdruppels, hedera en blauwe linten in neergaande lijn.
De blauwe ridderspoor symboliseert de dopeling, Tijn, en is verbonden met de drie witte rozen: Vader , Zoon en Heilige Geest, in wiens naam hij wordt gedoopt. Tijn is ook verbonden met zijn vader, moeder en 2 zussen, verbeeld door de roze gerbera’s.
Maar ook met de andere mensen om hem heen: de familie en de gemeente, weergegeven door witte kamille. 
Het vingerblad symboliseert Gods hand, waarin Tijn zich geborgen mag voelen en zijn naam geschreven staat.

 
 
8 juni 2019, Pinksteren

8 juni 2019, Pinksteren
Rood is de kleur van Pinksteren, vuur en liefde. 
De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in roodkleurige bloemen.
De Heilige Geest mag als een lopend vuurtje door de wereld gaan.
Vuur dat ons verwarmt, enthousiast maakt en inspireert om in beweging te komen.

 
 
21 april 2019, Paasmorgen 21 april 2019, Paasmorgen
“Het Licht van Pasen”
De witte en gele bloemen symboliseren licht, feest en glorie.
Het frisse groen staat voor nieuw leven…
Licht raakt ons aan.
Zijn licht en liefde mag onze kracht worden.

 
 
14 april 2019, PalmPasen

14 april 2019, PalmPasen
In de schikking zien we opgaande wilgentakken als opgeheven handen.
Aan de voet verwijzen buxustakken naar de intocht van Jeruzalem.
Door de takken heen verweven: kronkelwilg en rode anemonen,
symbool voor het doorgeven van de boodschap van Jezus en verbondenheid.

 
 
31 maart 2019, 4de zondag veertig-dagentijd

31 maart 2019, 4de zondag veertig-dagentijd
Door ons open te stellen voor God, opent zich voor onze ogen een ander pad…
Dit wordt gesymboliseerd door de spiraal van steentjes.
Uiterlijke wegen die een innerlijke weg symboliseren.
De roze roos in het hart laat ons zien dat het Licht van Pasen al enigszins doorschemert.

 
 
24 maart 2019, 3de zondag veertig-dagentijd

24 maart 2019, 3de zondag veertig-dagentijd
Mensen mogen steeds fouten maken, maar God is geduldig.
De kale tak symboliseert een vijgentak die (nog) geen vrucht draagt.
De tak is geplaatst in vruchtbare aarde en het vergt geduld voordat hij vrucht gaat dragen.
Een vijgenboom moet vrucht dragen, anders komt hij niet tot zijn bestemming.
De mens moet zijn talenten benutten en groeien om tot zijn bestemming te komen.

 
 
17 maart 2019, 2de zondag veertig-dagentijd

17 maart 2019, 2de zondag veertig-dagentijd
In de schikking verbeeldt de stronk een bankje. Anderen kunnen even naast je komen zitten. En zo kun je een stukje met iemand meereizen en proberen je in andermans leven te verplaatsen.
Klimop en Clematis wijzen naar de trouw van God die er rondom ons bestaan is.

 
 
10 maart 2019, 1ste zondag veertig-dagentijd

10 maart 2019, 1ste zondag veertig-dagentijd
Het prikkeldraad verbeeldt eenzaamheid, ontreddering en tegenslagen. 
In de wirwar van lijnen zie je de wegen van het leven door elkaar lopen: je moet keuzes maken. 
De bloembol staat voor hoop en symboliseert dat er een uitkomst is. 

 
 
25 december 2018, Kerstmorgen

25 december 2018, Kerstmorgen
Het is feest!
Het licht verspreidt zich over heel de aarde, uitgebeeld door het gebogen gewas.
Het zoekt allen die in duisternis zaten.
Stralende witte bloemen vol belofte voor de aarde.
Door de komst van Jezus is het verbond tussen God, mensen en aarde vernieuwd.
 
23 december 2018, vierde zondag van Advent

23 december 2018, vierde zondag van Advent
In de basisschikking zien wij een groene levensboog, die verwijst naar het verbond tussen God en de aarde.  Dit verbond krijgt betekenis door voor het leven te kiezen en opnieuw geboren te worden in het licht van Gods barmhartigheid, elke keer opnieuw.
Het is het licht waar we in deze tijd naar uitzien, wat gesymboliseerd wordt door wekelijks een kaars aan te steken.

4e advent:
Een  kronkeltak staat symbool voor onrecht.
De gebogen vorm verwijst naar de trouw en ontferming van de Eeuwige, uitgebeeld door het buigende gewas.
De 4e kaars mag branden.


 
 
16 december 2018, derde zondag van Advent

16 december 2018, derde zondag van Advent
In de basisschikking zien wij een groene levensboog, die verwijst naar het verbond tussen God en de aarde.  Dit verbond krijgt betekenis door voor het leven te kiezen en opnieuw geboren te worden in het licht van Gods barmhartigheid, elke keer opnieuw.
Het is het licht waar we in deze tijd naar uitzien, wat gesymboliseerd wordt door wekelijks een kaars aan te steken.

3e Advent:
De rechte takken op de kronkeltakken doen het onrecht teniet.
Het licht van kerstfeest begint door te breken, het vermengt zich met paars en wordt roze.
Met klimop als symbool van trouw.
De 3e kaars mag branden.


 
 
9 december 2018, tweede zondag van Advent

9 december 2018, tweede zondag van Advent
In de basisschikking zien wij een groene levensboog, die verwijst naar het verbond tussen God en de aarde.  Dit verbond krijgt betekenis door voor het leven te kiezen en opnieuw geboren te worden in het licht van Gods barmhartigheid, elke keer opnieuw.
Het is het licht waar we in deze tijd naar uitzien, wat gesymboliseerd wordt door wekelijks een kaars aan te steken.

2e Advent:
Het onrecht en alles wat het leven naar God’s bedoeling onderdrukt, komt op zijn kop te staan.
Deze omkeer wordt gesymboliseerd door de omgekeerde berenklauw waaruit witte bloemetjes komen.
De 2e kaars mag branden.

 
 
2 december 2018, eerste zondag van Advent

2 december 2018, eerste zondag van Advent
In de basisschikking zien wij een groene Levensboog. Deze verwijst naar het verbond tussen God en de aarde, en betekenis krijgt door voor het leven te kiezen en opnieuw geboren te worden in het licht van Gods barmhartigheid, elke keer opnieuw.
Het is het licht waar we in deze tijd naar uitzien, wat gesymboliseerd wordt door wekelijks een kaars aan te steken.

1e Advent:
Er is in de wereld een voortdurende spanning tussen goed en kwaad. Die spanning zit in elk mens; het goede kiezen, maar het kwade doen.
Als verwijzing naar het kwaad en onheil liggen aan de ene kant van de boog kronkeltakken zichtbaar.
Aan de andere kant staan rechte takken met knoppen als symbool van heil, verwachting, en hoop op  nieuw leven.
De 1e kaars mag branden.

 
 
25 november 2018, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

25 november 2018, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar
“Door je tranen heen”

De vaas is gevuld met dorre bladeren,
symbool van het verleden.

De bloemschikking wordt gedragen
door 2 bladeren van de vingerplant.
Ook in tijden van nood en verdriet
zijn wij geborgen in Gods hand.

De witte rozen verwijzen naar
het leven dat na de dood niet ophoudt,
maar ten volle gekend wordt.

Klimop is altijd groen en hecht zich:
het is een beeld van trouw.

 
 
1 april 2018, Paasmorgen

1 april 2018, Paasmorgen
In de afgelopen weken hadden we steeds een symbolische bloemschikking hier in de kerk.
Met als thema: ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde.’
Vandaag, op deze Paasmorgen verbeeldt de bloemschikking een ‘Paastuin’,
een feestelijk en kleurrijk geheel, een uitbeelding van één groot feest van liefde en nieuw leven!
Mensen, wij, wandelen door die tuin, als kleine kaarsjes, aangestoken en opgewekt, door het licht van Pasen. De koninklijke gouden weg van Jezus, de weg van liefde en trouw, verbindt ons met God en met elkaar. Jezus de Levende wijst ons zo de weg naar waarachtig leven, naar Gods toekomst van recht en vrede.
Jezus is de deur naar een wereld als een open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen.
Een open deur, naar een wereld van onvoorwaardelijke liefde…
 
18 maart 2018, 5de zondag veertig-dagentijd

18 maart 2018, 5de zondag veertig-dagentijd
Basisschikking: We zien een deur, als verwijzing naar Jezus. In hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Het kleed is paars, kleur van inkeer, soberheid en bezinning. Een lange lap jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze dagen, door de deur heen, naar de toekomst. Achter de deur staan 6 kaarsen, iedere zondag brandt er één meer, omdat we dichter bij Pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.

5e zondag: De bloemschikking verwijst naar een gedeelte in het Evangelie naar Johannes, waar Jezus vertelt over een graankorrel.
Alleen als de graankorrel sterft ontstaat er nieuw leven.
Wie kiest voor de weg van de onvoorwaardelijke liefde zal honderdvoudig vrucht dragen. In de bloemschikking zien we graankorrels in donkere aarde en ook korenaren.

 
 
4 maart 2018, 3de zondag veertig-dagentijd

4 maart 2018, 3de zondag veertig-dagentijd
Basisschikking: We zien een deur, als verwijzing naar Jezus. In hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Het kleed is paars, kleur van inkeer, soberheid en bezinning. Een lange lap jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze dagen, door de deur heen, naar de toekomst. Achter de deur staan 6 kaarsen, iedere zondag brandt er één meer, omdat we dichter bij Pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.

De schikking van de 3e zondag verwijst naar een gedeelte in het Evangelie naar Johannes, waar Jezus de Tempel schoonveegt. Hij haalt de bezem door alle gesjacher en geldmakerij, en maakt ruimte voor waar het werkelijk om gaat: onvoorwaardelijke liefde, een open huis zijn, de weg zoeken die naar het leven leidt.
In de bloemschikking is de weg ‘schoongeveegd’ en geven de paarse bloemen de richting aan om door de deur te gaan.
 
25 februari 2018, 2de zondag veertig-dagentijd

25 februari 2018, 2de zondag veertig-dagentijd
"Een open deur: onvoorwaardelijke liefde"
Basisschikking: We zien een deur, als verwijzing naar Jezus. In hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Het kleed is paars, kleur van inkeer, soberheid en bezinning. Een lange lap jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze dagen, door de deur heen, naar de toekomst. Achter de deur staan 6 kaarsen, iedere zondag brandt er één meer, omdat we dichter bij Pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.

2e zondag: een verwijzing naar een gedeelte in het Evangelie naar Marcus, waar Jezus met drie van de leerlingen de berg op gaat om te bidden.
De leerlingen zien hoe Jezus ‘even’ wordt opgetild in het licht, even mag hij baden in het licht van Gods onvoorwaardelijke liefde.
In de bloemschikking zien we ‘op de berg’ drie witte bloemen, Jezus, in gesprek met Mozes en Elia. De kleine paarse bloemen verbeelden de drie leerlingen van Jezus.
 
18 februari 2018, 1ste zondag veertig-dagentijd

18 februari 2018, 1ste zondag veertig-dagentijd
"Een open deur: onvoorwaardelijke liefde"
Basisschikking: We zien een deur, als verwijzing naar Jezus. In hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Het kleed is paars, kleur van inkeer, soberheid en bezinning. Een lange lap jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze dagen, door de deur heen, naar de toekomst. Achter de deur staan 6 kaarsen, iedere zondag brandt er één meer, omdat we dichter bij Pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.

1e zondag: deze verwijst naar een gedeelte in het Evangelie naar Marcus: veertig weken trekt Jezus zich terug in de woestijn. Een tijd van bezinning voor hij aan zijn opdracht begint. Hij weerstaat alle verleiding en kiest de weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw. We zien hoe een bloem bloeit in de woestijn, bloem van hoop, teken van nieuw leven.

 
 
Kerst 2017

Kerst 2017

Het wit, de kleur van feestelijkheid, de kleur van zuiverheid staat in volle bloei.
Deze bloei kan ons verrassen en onze aandacht vragen... De klimop verwijst naar de trouw van God die ons steeds weer wil bereiken       met Zijn licht.
En een witte kaars, want we vieren het feest van het LICHT, UIT GOD GEBOREN

 
17 december 2017, derde zondag van Advent

17 december 2017, derde zondag van Advent
In de schikking van derde Advent is het teken van hoop zichtbaar. Dat kunnen wij zien in de kleur roze, de lichtjes en de olijftakken. God ziet om naar de mens, die weergegeven wordt in de vorm van één witte roos. De mens die in de chaos staat ontvangt de boodschap. De klimop verwijst naar de trouw van God die ons steeds weer wil bereiken met zijn licht.
 
10 december 2017, tweede zondag van Advent

10 december 2017, tweede zondag van Advent
We zien het figuur van mos. Deze verbeeldt vandaag Maria. De witte roos is de bood-schapper. Deze staat tussen een chaos van takjes en stenen. De boodschapper vertelt van een grens aan de chaos. De witte roos staat dan ook voor zuiverheid.
Bij Maria staan olijftakjes als teken van hoop. De klimop verwijst naar de trouw van God die ons steeds weer wil bereiken met zijn licht.
 
3 december 2017, eerste zondag van Advent

3 december 2017, eerste zondag van Advent
De boodschap van God bereikt mensen die al zo lang wachten op verlossing. Zij liggen geknield te wachten op die boodschapper, de Amaryllis.
De kleine, net uitlopende bollen verwijzen naar de verwachting van het nieuwe licht.
De klimop verwijst naar de trouw van God die ons steeds weer wil bereiken met zijn licht.
 
26 november 2017, Laatste Zondag van het Kerkelijke Jaar

26 november 2017, Laatste Zondag van het Kerkelijke Jaar
De schikking bestaat uit een cirkel van bloemen en kaarsen. De kleuren lopen van paars, roze naar wit: van donker naar licht. Het vertelt van de levensreis in verschillen-de etappes. De cirkel van het aardse leven, dat overgaat in Gods licht.
 
Startzondag 2017, Meer dan welkom

Startzondag 2017, Meer dan welkom
Welkom in Gods huis: met open armen word je ontvangen.
Hoe veelkleurig we ook zijn, we zijn met elkaar verbonden
door de liefde van de Geest.  Welkom thuis!

 
 
4 juni 2017, Pinksteren

4 juni 2017, Pinksteren
Drie rode rozen zijn hier symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
Neergaande lijnen als verwijzing naar de uitstorting van de Geest met Pinksteren: de oranje en rode bloemen staan voor de vuurtongen, zichtbaar bij de vrienden van Jezus.
Vanuit de schikking komen gekleurde linten als verwijzing naar de verschillende talen waarin mensen spraken.
Klimopranken voor Gods trouw: de Heilige Geest als trooster en helper op onze levensweg.
Daarmee verbonden 2 extra rode rozen, als symbool voor Méanne, die vandaag te midden van de gemeente haar geloof belijdt en voor Nel, als welkom in onze gemeente.

 
 
16 april 2017, Pasen

16 april 2017, Pasen

Basisschikking:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Pasen: een tuin van witte bloemen. We worden deelgenoot van de kracht van de opgestane Heer. Zijn licht en liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.


En in de stiltehoek:

Het illustreert de weg van het kruis naar de opstanding en licht van Pasen (kaars bij voorbedenboek en -lichtjes)
 
 
14 april 2017, Goede Vrijdag

14 april 2017, Goede Vrijdag

Basis:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Goede Vrijdag:
In de schikking zien we een kruis, met daaraan een rode roos, gebonden met een doorntak. Het Licht wordt gedoofd tijdens deze dienst, maar de Liefde van God dooft nooit …! Aan de voet van het kruis zijn rode bloemen verwerkt, die staan voor het gevloeide bloed van Jezus .

 
9 april 2017, Palmpasen 9 april 2017, Palmpasen
Basisschikking:

In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Zesde zondag: De intocht van Jezus in Jeruzalem. De gekleurde doek verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die juichen langs de weg. Het zachte mos vertelt dat niet het geweld, maar de zachte krachten uiteindelijk zullen overwinnen. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.  

 
 
2 april 2017, 5de zondag veertig-dagentijd

2 april 2017, 5de zondag veertig-dagentijd
Basisschikking:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Vijfde zondag: we zien bloemen tussen de dorre takken, gestoken vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in, wat dor en doods lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.

 
 
26 maart 2017, 4de zondag veertig-dagentijd

26 maart 2017, 4de zondag veertig-dagentijd

Basisschikking:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Vierde zondag: Het licht van Pasen schijnt door het donker heen, te zien aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien: zie met de ogen van het hart, dat geeft kracht!

 
19 maart 2017, 3de zondag veertig-dagentijd

19 maart 2017, 3de zondag veertig-dagentijd
Basisschikking:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Derde zondag: We zien het water van de Jacobsbron, waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
De zeven rode rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft. Jezus zet ons in onze kracht.

 

 
12 maart 2017, 2de zondag veertig-dagentijd

12 maart 2017, 2de zondag veertig-dagentijd

Basisschikking
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Tweede zondag:

De witte Amaryllissen, die net boven de berg uitsteken, verwijzen naar een bijzondere ontmoeting op de berg: ooit kreeg Mozes op de berg de 10 woorden van God; Elia ontmoette God op de  berg in het zachte suizen van de stilte; Jezus ontmoet Mozes en Elia op de berg. Het geeft Hem stralende kracht. De 3 paarse hyacinten staan voor bezinning maar tevens de 3 discipelen die er bij waren.

 
5 maart 2017, 1ste zondag veertig-dagentijd

5 maart 2017, 1ste zondag veertig-dagentijd

Basisschikking
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.

De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Eerste zondag:
De prachtig Gloriosa schittert boven het zand en de stenen van de woestijn: symbool van verleiding en verzoeking.
Jezus staat in zijn kracht en weerstaat de verzoeking.

 
 
 
Kerstfeest 2016

Kerstfeest 2016
Vandaag vieren we voluit dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een enkel stukje gebroken glas: de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.
 
 
18 december 2016, Vierde Advent

18 december 2016, Vierde Advent
Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt: dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.
 
 
 
 
4 december 2016, Tweede Advent

4 december 2016, Tweede Advent

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

 
27 november 2016, Eerste Advent

27 november 2016, Eerste Advent
Bij de liturgische schikking “de wereld omgekeerd”
In een spiegel kan je zien wat op het eerste gezicht is verborgen.
De spiegel bevat gebroken stukken: scherven die bij het leven horen. Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken stukken. Er wordt meer zichtbaar van de droom over vrede en van het licht dat in de duisternis schijnt!

Op deze eerste adventzondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien: waar je alleen voor jezelf leeft, bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.
 
 
20 november 2016, Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 20 november 2016, Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar
“de wereld omgekeerd”
In de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid  van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren. In de spiegel zien we het licht dat niet dooft.

 
9 oktober 2016, Doopdienst Fenne

9 oktober 2016, Doopdienst Fenne

“Wanneer leven liefde wordt, krijgt geluk een naam…”

De grote roze roos symboliseert de dopeling, Fenne en is verbonden met de drie rode rozen, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De dopeling is ook verbonden met haar ouders en zus, de roze rozen
maar ook met de andere mensen om haar heen: de gemeente, die wordt weergegeven door het gipskruid.

Het blad van de vingerplant met waterdruppels van de doop: de handpalmen van God waarin ook de naam van Fenne geschreven staat.

 

 
Startzondag 2016, De vreugde voert ons naar dit huis

Startzondag 2016, De vreugde voert ons naar dit huis

Een huis, omgeven door klimop: symbool van Gods eeuwige trouw.
Een zonnebloem straalt boven het huis: God als de zon in ons leven.
Zonnebloemen in het huis als symbool van grote vreugde.
Grassen laten de wolk gebeden zien.
Een uitgebloeide zonnebloem, vol zaden, verwijst naar hen die ons zijn voorgegaan.

 

 
 
 

Inloggen


 

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10:00 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Helpdesk voor digitale vragen!
Ondanks dat steeds meer activiteiten voorzichtig worden opgestart blijven we ook afhankelijk van telefoon, computer, tablet en programma's zoals Zoom. Steeds vaker gaat het goed maar toch loop je soms vast. Daarom blijft de helpdesk bereikbaar.
In principe doen we dat via mail of telefoon. Als er toch ondersteuning ter plaatse nodig is zoeken we samen naar een veilige oplossing.
De helpdesk is bereikbaar per mail (helpdesk@pgleidschendam.nl) en per telefoon (06-53505509).
Henk Schuurman


 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
Vacaturebank LeidschenveenVanuit de werkgroep 'Kerkzijn in Leidschenveen' is de vacaturebank gestart.
Lees hier de openstaande vacatures en reageer.
 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.