Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Welkom

Welkom
Van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente te Leidschendam.

  Bekijk ook onze Facebook pagina
Voor dringende zaken (overlijden/ziekenhuisopname) is ons pastorale telefoonnummer altijd bereikbaar: 070 - 327 84 13.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meldt u dan aan via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
 
Weer naar de kerk Weer naar de kerk
Zo kunt u zich aanmelden voor de gezamenlijke kerkdienst op zondag 12 juli om 10.00 uur in de Kruisheuvelkerk
E-mail:
U kunt zich aanmelden door onderstaande gegevens uiterlijk vrijdag 10 juli 2020, 12.00 uur te mailen naar: aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl
1. Naam
2. Namen overige gezinsleden (op 1 adres)
3. Gezondheidsklachten ja/nee
4. Leeftijd(en)
5. Deelnemers kerkdienst (aantal)
6. Deelnemers kindernevendienst (aantal)
7. Deelnemers crèche (aantal)
8. Contactgegevens voor bericht reservering (e-mail adres, eventueel
telefoonnummer).
Telefoon:
Heeft u geen mogelijkheid zich via e-mail op te geven, dan kunt u bellen op het volgende tijdstip en nummer:
Vrijdag 10 juli 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoonnummer: (070) 327 44 61
We weten nog niet hoeveel telefoontjes we kunnen verwachten, daarom verzoeken wij u vriendelijk het gesprek kort te houden en ons de volgende zaken te melden:
• Naam en adres
• Telefoonnummer waarop u teruggebeld kan worden
• Aantal personen waarmee u (inclusief uzelf) de dienst wilt bezoeken.

Hoe werkt het verder?
• Zonder tegenbericht bent u welkom in de dienst.
• Bij meer aanmeldingen dan het maximaal mogelijke aantal kerkgangers, volgt loting. Wie helaas is uitgeloot, wordt hierover vrijdagmiddag geïnformeerd.
Bij een volgende deelname krijgen eerder uitgelote deelnemers voorrang, en staan eerder ingelote deelnemers eerst op de reservelijst.
• Bij gezondheidsklachten: meld u zich dan s.v.p. af via mail (hetzelfde mailadres als voor het aanmelden) of telefoon en blijf thuis, met uw eventuele gezinsleden.
• Ook indien u onverhoopt niet kunt, graag tijdig afmelden zodat uw plek weer aan
iemand anders kan worden toegewezen.
 
Zo gaat het op zondag Zo gaat het op zondag
Kan ik de dienst ook vanuit huis volgen?
Jazeker. U kunt meeluisteren via de Kerkomroep of meekijken via Zoom. U kunt de dienst ook later beluisteren of terugkijken.
 
Ik heb me tijdig aangemeld. Hoe gaat het in de kerk?
• U kunt tussen 9.30 en 10.00 uur de Kruisheuvelkerk betreden; volg s.v.p. de aanwijzingen van de coördinatoren op bij het in- en uitgaan van de kerk.
• Er is geen garderobe (neem uw jas dus mee de kerk in).

Mag ik op mijn oude vertrouwde plekje zitten?
Dat is helaas niet mogelijk. U krijgt een plek toegewezen. Kerkgangers die op één adres wonen, kunnen bij elkaar zitten zonder anderhalve meter afstand.

Hoe zit het met de kinderen?
Kinderen zijn ook welkom. Zij kunnen gelijk na binnenkomst naar de crèche/kindernevendienst worden gebracht en (pas) na de dienst weer opgehaald worden.

Mogen we zingen?
Tijdens de dienst wordt er niet gezongen.

Is er koffiedrinken na de dienst?
Koffiedrinken en met elkaar blijven napraten is helaas nog niet mogelijk.

Kan ik naar het toilet?
Dat kan vóór of ná de dienst. Als u tijdens de dienst hoge nood heeft, is het waarschijnlijk niet mogelijk om weer terug te keren naar de kerkzaal.

Kan ik me meteen opgeven voor de hele zomer?
U kunt zich uitsluitend opgeven voor de dienst van de komende week.

Ondanks alle maatregelen en beperkingen hopen we op inspirerende en gezegende bijeenkomsten.
 
Nieuwe doopschaal en avondmaalstel voor Dorpskerk

Nieuwe doopschaal en avondmaalstel voor Dorpskerk
Ondanks de coronacrisis gaat de herinrichting van de Dorpskerk gestaag door. Na de nieuwe geluidsinstallatie, het karpet en de nieuwe liturgische meubels zijn nu ook de nieuwe doopschaal, bloemenvaas en het (sier) avondmaalstel geleverd. Het zijn kunstwerken, gemaakt door Crien de Groot, dochter van gewaardeerde gemeenteleden Ietje en Alfred de Groot.
Onlangs kwam ze de kunstwerken zelf brengen naar de Dorpskerk:

Ook de bekleding van de bovenrand van de preekstoel en de knielbanken zijn inmiddels vernieuwd. En we kunnen eindelijk overgaan tot de aanschaf van nieuwe stoelen! Dat is de grootste kostenpost van dit project, waar we uw steun nog steeds goed bij kunnen gebruiken. Koop uw eigen stoel (zo’n 250 euro), maar een poot of een zitting mag natuurlijk ook! Uw bijdrage is welkom op NL20 RABO 0127 6046 50. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kees Groot
Commissie Herinrichting Dorpskerk Leidschendam

 
 
Elke zaterdag vanaf 13 juni is de Dorpskerk open van 13.30-15.00 uur Elke zaterdag vanaf 13 juni is de Dorpskerk open van 13.30-15.00 uur


Een ieder is van harte welkom, voor een moment van bezinning, een kaarsje branden en het luisteren naar muziek.
Dit alles kan, als u gezond bent en we ons met elkaar aan de corona-voorschriften houden.
De toegang is aan de kant van de Vliet.
 
Ga je mee met Mozes? Ga je mee met Mozes?
Hoi allemaal,

We gaan deze week (vanaf zondag 7 juni) beginnen met een nieuwe verhalenreeks met de kindernevendienst.
De komende zes weken gaan we het verhaal van Mozes samen lezen. Dit keer niet via Godly Play. We lezen het verhaal voor uit Bijbel voor kinderen van Marianne Busser en Ron Schröder.
Elke week wordt er weer een filmpje op internet gezet, net als de vorige keer kun je deze links vinden onder tabblad Jeugd>Basisschoolleeftijd. Ook net als de afgelopen weken wordt daar een document met leestips, liedjes, knutsels en activiteiten die je kan doen geplaatst. 
Lees hier meer.
 
Groetjes
Kindernevendienstleiding

 
 
Visie en missie - speerpunten wijkgemeente Leidschenveen Visie en missie - speerpunten wijkgemeente Leidschenveen
De Wijkkerkenraad Leidschenveen heeft in mei 2020 de visie en missie en de daarbij behorende speerpunten voor de wijkgemeente benoemd. Daarbij is bewust gekozen voor beknopte en heldere uitgangspunten.
De speerpunten verwoorden goed de eigenheid van de wijkgemeente Leidschenveen binnen de brede kerk van de Protestantse Gemeente Leidschendam. Het vormt naar onze mening een goede basis waar we de komende jaren een verantwoorde groei mee kunnen maken, ervan uitgaand dat de keuzes in financiën en prioriteiten daarbij solide zijn en blijven. Het doel is ook om verder te bouwen op de resultaten van de recente enquête.

De wijkkerkenraad stelt de mening van de wijkgemeente zeer op prijs en nodigt de gemeenteleden dan ook van harte uit om een reactie op het document kenbaar te maken via een email naar: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl

 
 
PGL Kerkenpad 2020

Dit kerkje is een kunstwerk en staat in Leidschenveen
PGL Kerkenpad 2020
Voor wie zin heeft in een mooie fietstocht of een flinke wandeling heeft ds. Fulco de Vries Bouwstra een kerkenpadroute door Leidschendam, Leidschenveen, Wilsveen en Stompwijk gemaakt.

U kunt de route hier downloaden

Veel plezier en heeft u een aanvulling, dan horen wij het graag!

 
 
BEROEP AANGENOMEN!

BEROEP AANGENOMEN!
De beroepen predikant, ds. Maarten Hameete, heeft ons laten weten dat hij het beroep naar de PG Leidschendam/Leidschenveen  ‘van harte aanneemt’. “Ik kijk uit naar het werken in de PG Leidschendam. De zoektocht naar verdere samenwerking gaat verder in de komende jaren en ik hoop daar een positieve bijdrage aan te leveren. Ik hoop dat we met elkaar God zullen mogen ontmoeten, ons geloof wegen zal vinden in deze tijd en dat we elkaar mogen versterken in liefde en vertrouwen”.

Gestreefd wordt, dat ds. Hameete in de tweede week van juli aan onze gemeente zal worden verbonden. In de loop van augustus zullen hij en zijn vrouw Annet dan verhuizen naar de pastorie aan de Emmalaan.
De Algemene Kerkenraad ziet uit naar de komst van de nieuwe predikant, waardoor het pastorale team in onze kerk weer op volle sterkte is. Een verheugend nieuws in deze moeilijke tijd.

 
 
Hulp bieden? Hulp bieden?
Mocht u of jij tijd hebben om te helpen dan willen we je vragen om een mail te sturen naar diaconie@pgleidschendam.nl of u aan te melden via de website https://nietalleen.nl
Hiermee kunnen de hulp dan weer koppelen aan iemand die hierin kan voorzien. 

Als uzelf niet in staat bent om praktisch te helpen kunt u ook financieel doneren via de bekende kanalen van de diaconie onder vermelding van “ik strijd tegen het virus”. Wij zorgen dat het daar ingezet wordt waar nodig om leed te verminderen.

Meer informatie:
pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl of  diaconie@pgleidschendam.nl

 
 
Hulp nodig? Hulp nodig?
Als kerk hebben wij ons aangemeld bij het initiatief van de landelijke kerk via https://nietalleen.nl
Op deze website kunt u melding maken van een hulpvraag voor een boodschapje, praatje of de hond uitlaten. U wordt dan gekoppeld met een plaatselijk initiatief die contact zoekt om u te proberen te helpen. Het is bereikbaar via de website of telefoonnummer 0800-1322 en e-mail info@nietalleen.nl.

Heeft u financiële nood en valt u niet onder de diverse regelingen of een acuut probleem dan kan de diaconie mogelijk een helpende hand bieden. Hiervoor kunt u contact opnemen met het pastoraal centrum (pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl tel 070 - 327 84 13)  of mailen met diaconie@pgleidschendam.nl.

 
 
 
 

Inloggen


 
Helpdesk voor digitale vragen!

In deze bijzondere tijden, waarin we niet meer fysiek bij elkaar komen, worden we nog afhankelijker van telefoon, computer, tablet en programma's en apps als zoom.Vaak gaat het goed maar soms loop je vast. Daarom openen we deze helpdesk. Gewoon om u even op gang te helpen.
In principe doen we dat via mail of telefoon. Als er toch ondersteuning ter plaatse nodig is gaan we een oplossing zoeken die rekening houdt met alle hygiëne regels van het RIVM en zullen we waar mogelijk mensen inschakelen die toch al bij u op bezoek komen.
Ook komen de oplossingen voor de meest voorkomende vragen op de website zodat u ook zelf een oplossing kunt vinden.

Bereikbaarheid en openingstijden

Telefoon 06-53 505 509
Mail helpdesk@pgleidschendam.nl
tot 11 mei 2020 dagelijks 09:00-20:00 uur
vanaf 11 mei 2020 maandag t/m vrijdag 18:00-20:00 uur
zaterdag 12:00-20:00 uur
zondag 13:00-20:00 uur

 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
Enquête Protestantse wijkgemeente in Leidschenveen
Wij willen graag van u horen hoe u over de kerk in onze wijk Leidschenveen denkt.
Wat doen we goed, wat doen we niet goed en wat mist u.
Het kost u maar een paar minuutjes.
Start de enquête hier

 
 
Vacaturebank LeidschenveenVanuit de werkgroep 'Kerkzijn in Leidschenveen' is de vacaturebank gestart.
Lees hier de openstaande vacatures en reageer.
 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.